Navigace

Obsah

Městský bytový fond

Město Příbor má v současné doby ve svém vlastnictví celkem 548 městských bytů. Z tohoto počtu tvoří cca 15 % byty v domech s pečovatelskou službou, které využívají senioři a osoby se zdravotním postižením, a byty nízkého standardu, které jsou určené k sociálním účelům. Pronajímání zbylých 85 % bytů se řídí Pravidly pro přidělování bytů ve vlastnictví města Příbora. Za poslední 4 roky bylo přiděleno do nájmu občanům cca 75 obecních bytů.

Uvolněné byty ve vlastnictví města jsou pronajímány v souladu s pravidly třemi základními způsoby:

Při pronajímání obecních bytů podle pořadníku město vedle doby podání žádosti zohledňuje také rodinné poměry žadatele. Pravidla řeší také dočasné nájmy bytu, výměny bytů, podnájmy v bytech, uzavírání společného nájmu bytu apod.

Kontaktní osoba pro obecní byty:

 

Ing. Kateřina Honešová, odbor bytového a nebytového fondu
Tel.: 556 455 483
E-mail: honesova@pribor-mesto.cz

 
Kontaktní osoba pro byty v domě s pečovatelskou službou:
Bc. Lenka Filipcová, odbor sociálních věcí
e-mail: filipcova@pribor-mesto.cz
tel.: 556 455 470
 
PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA PŘÍBORA
 
FORMULÁŘE

 

Pořadníky 2022