Navigace

Obsah

Železniční doprava

Poskytovatelé železniční dopravy nabízejí slevu pro důchodce osobám, které pobírají starobní důchod, dále plně invalidním důchodcům a osobám starším 60 let pobírajícím vdovský či vdovecký důchod. Ve výši slevy a možnostech jejího čerpání se ale liší.

České dráhy

České dráhy poskytují penzistům slevu 25 % z obyčejného jízdného i ze zpáteční slevy. Aby senior mohl tuto slevu uplatnit, musí si nechat u pokladní přepážky vystavit průkaz na zvláštní jízdné. K vystavení musí předložit pasovou fotografii, OP a potvrzení o pobírání důchodu. Za průkazku zaplatí 50 Kč. Cestujícím nad 70 let stačí k přiznání slevy pouze platný občanský průkaz či cestovní pas. Často cestujícím seniorům se pak vyplatí pořídit si tzv. In-kartu. Zvolit si mohou ze dvou jejích aplikací: aplikace IN 50 vyjde důchodce na 490 Kč ročně a získá s ní slevu 50 % na jízdném, aplikace IN senior pro důchodce nad 70 let věku přijde ročně na 1 330 Kč a svému držiteli zaručuje bezplatné cestování osobními a spěšnými vlaky.

Regiojet

Konkurence Český drah nabízí důchodcům slevu 30 % z obyčejného jízdného a 45 % v případě, že si senior koupí jízdenku přes internet. K jejímu uplatnění si nemusí senior nechat vystavovat žádnou speciální průkazu, stačí se pouze prokázat platným občanským průkazem či jiným dokladem s fotografií, jménem a datem narození.

Autobusová doprava

Na rozdíl od železničních dopravců ti autobusoví žádná zvýhodnění pro důchodce obvykle neposkytují. Senioři jakéhokoliv věku tak autobusy vnitrostátní autobusové dopravy jezdí za plnou výši jízdného.