Navigace

Obsah

Domácí násilí

 
Základní informace:

Domácí násilí je fyzické, psychické anebo sexuální násilí mezi blízkými osobami, ke kterému dochází opakovaně v jejich soukromí a tím skrytě mimo kontrolu veřejnosti, intenzita násilných incidentů se stupňuje a vede ke ztrátě schopností včas tyto incidenty zastavit a efektivně vyřešit narušený vztah.

Klíčové znaky domácího násilí:
  1. Opakování a dlouhodobost – z jednoho útoku jakéhokoli charakteru ještě nelze určit, zda jde o domácí násilí. Může to však být jeho začátek.
  2. Eskalace – od urážek se stupňuje k psychickému snižování lidské důstojnosti až k fyzickým útokům a závažným trestným činům ohrožujícím zdraví a život.
  3. Jasné a nezpochybnitelné rozdělení rolí osoby ohrožené a osoby násilné – domácí násilí nejsou vzájemná napadání, hádky, rvačky, spory, kde se role osoby násilné a osoby ohrožené střídají.
  4. Neveřejnost – probíhá zpravidla za zavřenými dveřmi bytu či domu, stranou společenské kontroly.

 

Projevy domácího násilí:
Prvním krokem z domácího násilí může být:
- telefonát na některou z linek důvěry
- telefonát na nepřetržitou DONA linku na tel. č. 2 51 51 13 13 (www.donalinka.cz)

Další místa odborné psychologické, sociální a právní pomoci:
Intervenční centra
Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy
Občanské poradny
Poradny Bílého kruhu bezpečí
Krizová centra psychosociální pomoci
Azylové domy
logo

V případě akutního nebezpečí je nutné přivolat pomoc:
Záchranné lékařské služby (tísňové volání 155)
Policie ČR (tísňové volání 158)