Navigace

Obsah

Ceník svatebních obřadů a vstoupení do registrovaného partnerství

   

Uzavření manželství či vstup do registrovaného partnerství (stanovený Radou města Příbor) v obřadní místsnosti (refektář piaristického kláštera, č. p. 50, Příbor)

Zdarma – zproštěno od všech poplatků

Vydání povolení uzavřít manželství nebo vstoupit do registrovaného partnerství mimo určené místo (Refektář piaristického kláštera, č. p. 50, Příbor) nebo dobu

správní poplatek 3.000 Kč – dle zákona č. 634/2004 Sb. (zákon o správních poplatcích)

Svatební obřad konaný v piaristické zahradě

správní poplatek 3.000 Kč – dle zákona č. 634/2004 Sb. (zákon o správních poplatcích) + poplatek za pronájem piaristické zahrady (dle ceníku za pronájem)

Správní poplatky se nesčítají např. sňatek uzavřený mimo určené místo i dobu činí celkem 3 000 Kč.