Navigace

Obsah

Ceník svatebních obřadů a informace pro snoubence

   

Svatební obřad konaný v oddací den (stanovený Radou města Příbor) v obřadní místnosti (refektář piaristického kláštera, č. p. 50, Příbor)

Zdarma – zproštěno od všech poplatků

Svatební obřad konaný mimo oddací den v obřadní místnosti (Refektář piaristického kláštera, č. p. 50, Příbor)

správní poplatek 1.000 Kč – dle zákona č. 634/2004 Sb. (zákon o správních poplatcích)

Svatební obřad konaný v piaristické zahradě

správní poplatek 1.000 Kč – dle zákona č. 634/2004 Sb. (zákon o správních poplatcích) + poplatek za pronájem piaristické zahrady (dle ceníku za pronájem)

Svatební obřad konaný na jiném vhodném místě

správní poplatek 1.000 Kč – dle zákona č. 634/2004 Sb. (zákon o správních poplatcích)