Navigace

Obsah

Ceník svatebních obřadů a informace pro snoubence

   

Svatební obřad konaný v oddací den (stanovený Radou města Příbor) v obřadní místnosti (refektář piaristického kláštera, č. p. 50, Příbor)

Zdarma – zproštěno od všech poplatků

Svatební obřad konaný mimo oddací den v obřadní místnosti (Refektář piaristického kláštera, č. p. 50, Příbor)

správní poplatek 1.000 Kč – dle zákona č. 634/2004 Sb. (zákon o správních poplatcích)

Svatební obřad konaný v piaristické zahradě

správní poplatek 1.000 Kč – dle zákona č. 634/2004 Sb. (zákon o správních poplatcích) + poplatek za pronájem piaristické zahrady (dle ceníku za pronájem)

Svatební obřad konaný na jiném vhodném místě

správní poplatek 1.000 Kč – dle zákona č. 634/2004 Sb. (zákon o správních poplatcích) + provozní poplatek 1.000 Kč

Rada města Příbor s účinností od 01.01.2020 zavedla provozní poplatek ve výši 1.000 Kč za svatební obřady konané mimo obřadní místnost s výjimkou svatebních obřadů konaných v zahradě piaristického kláštera. Tento poplatek slouží k pokrytí nákladů spojených s organizačním zajištěním takovýchto svatebních obřadů.