Navigace

Obsah

Kontakty

Městský úřad Příbor
Náměstí Sigmunda Freuda 19, 742 58 Příbor
Česká republika
E-mail: matrika@pribor-mesto.cz
Telefon: +420 731 130 856
www.pribor.eu

 

Písemnosti k doložení:
- vyplněný dotazník k uzavření manželství (k dostání na matrice)
- rodné listy snoubenců
- platné občanské průkazy snoubenců
- rozsudek o rozvodu manželství s vyznačením nabytí právní moci (rozvedený snoubenec)
- úmrtní list (ovdovělý snoubenec)
- rozhodnutí (usnesení) soudu o zplnoletnění s vyznačením nabytí právní moci (nezletilý snoubenec)


Forma podání:
Osobně.


Správní poplatek:
Prvopis oddacího listu bez poplatku. Sňatek uzavřený mimo určenou dobu nebo místo poplatek 1.000 Kč.


Poznámka:
Osvědčení k uzavření církevního sňatku vydává matriční úřad v místě uzavření církevního sňatku.