Navigace

Obsah

Oddací dny

 

 

Dne 27.10.2020 byly na 38. jednání Rady města Příbora schváleny, pod bodem jednání č. 20, oddací dny pro rok 2021.

Oddací dny na rok 2021

 
 

pátek

sobota

leden

15.01.2021

16.01.2021

únor

12.02.2021

13.02.2021

březen

12.03.2021

13.03.2021

duben

09.04.2021

10.04.2021

 

23.04.2021

24.04.2021

květen

07.05.2021

 

 

14.05.2021

15.05.2021

červen

11.06.2021

 

 

25.06.2021

26.06.2021

červenec

09.07.2021

10.07.2021

 

30.07.2021

31.07.2021

srpen

13.08.2021

14.08.2021

 

27.08.2021

28.08.2021

září

17.09.2021

18.09.2021

říjen

01.10.2021

02.10.2021

 

22.10.2021

23.10.2021

listopad

12.11.2021

13.11.2021

prosinec

03.12.2021

 

 

V době státních svátků se nebudou svatební obřady povolovat, jedná se o tyto dny:

01.01.2021     

02.04., 05.04.2021

01.05., 08.05.2021

05.07., 06.07.2021

28.09.2021     

28.10.2021     

17.11.2021     

24.12., 25.12., 26.12.2021

 

Seznam oddávajících pro volební období 2018 - 2022

Ing. arch Jan Malík – starosta

Mgr. Pavel Netušil - místostarosta

Rada města Příbora dále pověřila v souladu s § 108 odst.  zákona č. 182/2000 Sb. o obcích usnesením č. 20/2/RM/2018 dne 27.11.2018 tyto členy zastupitelstva užíváním závěsného odznaku a vykonáváním svatebních obřadů, výročí svateb a vítání občánků:

Ing. Dana Forišková, Ph.D.

Ivana Žárská

Ing. Jana Svobodová

Mgr. Silvie Piškytlová

Ing. Bohuslav Majer

MUDr. Mořic Jurečka

Stanislav Štefek, DiS.

 

Pokud se uzavření manželství uskuteční ve schválených oddacích dnech, neplatí se žádný správní poplatek.

Pokud snoubenci požadují uzavření manželství mimo oddací den nebo mimo obřadní síň, což lze po dohodě s matrikářkou uskutečnit, musí se zaplatit správní poplatek. Správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů jsou následující:

§ 12, písm. a - d

a) Uzavření manželství mezi snoubenci, kteří nemají trvalý pobyt na území České republiky = 3.000,- Kč
b) Uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území České republiky = 2.000,- Kč
c) Vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost = 1.000,- Kč
d) Vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině = 500,- Kč.

Poplatek podle písmena a) - c) této položky se vybírá jen od jednoho ze snoubenců.
Poplatek podle písmene c) této položky se vybírá jen jednou, povoluje-li se uzavření manželství mimo úředně určenou místnost a současně i mimo stanovenou dobu.