Navigace

Obsah

Oddací dny

Termíny oddacích dnů pro rok 2018 v následujícím pořadí:

19.01.2018

16.02.2018

16.03.2018

20.04.2018

11.05.2018

12.05.2018

25.05.2018

26.05.2018

08.06.2018

09.06.2018

22.06.2018

23.06.2018

13.07.2018

14.07.2018

27.07.2018

28.07.2018

10.08.2018

11.08.2018

24.08.2018

25.08.2018

07.09.2018

08.09.2018

21.09.2018

22.09.2018

12.10.2018

13.10.2018

23.11.2018

24.11.2018

07.12.2018

 

 


Pokud se uzavření manželství uskuteční ve schválených oddacích dnech, neplatí se žádný správní poplatek.

Pokud snoubenci požadují uzavření manželství mimo oddací den nebo mimo obřadní síň, což lze po dohodě s matrikářkou uskutečnit, musí se zaplatit správní poplatek. Správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů jsou následující:

§ 12, písm. a - d

a) Uzavření manželství mezi snoubenci, kteří nemají trvalý pobyt na území České republiky = 3.000,- Kč
b) Uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území České republiky = 2.000,- Kč
c) Vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost = 1.000,- Kč
d) Vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině = 500,- Kč.

Poplatek podle písmena a) - c) této položky se vybírá jen od jednoho ze snoubenců.
Poplatek podle písmene c) této položky se vybírá jen jednou, povoluje-li se uzavření manželství mimo úředně určenou místnost a současně i mimo stanovenou dobu.