Navigace

Obsah

Oddací dny

 

Termíny oddacích dnů pro rok 2020 vždy od 10 - 14 hodin:

 

17.01.2020

14.02.2020

13.03.2020

24.04.2020

15.05.2020

16.05.2020

12.06.2020

13.06.2020

26.06.2020

27.06.2020

10.07.2020

11.07.2020

24.07.2020

25.07.2020

07.08.2020

08.08.2020

21.08.2020

22.08.2020

18.09.2020

19.09.2020

16.10.2020

17.10.2020

13.11.2020

14.11.2020

04.12.2020

 

Pokud se uzavření manželství uskuteční ve schválených oddacích dnech, neplatí se žádný správní poplatek.

Pokud snoubenci požadují uzavření manželství mimo oddací den nebo mimo obřadní síň, což lze po dohodě s matrikářkou uskutečnit, musí se zaplatit správní poplatek. Správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů jsou následující:

§ 12, písm. a - d

a) Uzavření manželství mezi snoubenci, kteří nemají trvalý pobyt na území České republiky = 3.000,- Kč
b) Uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území České republiky = 2.000,- Kč
c) Vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost = 1.000,- Kč
d) Vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině = 500,- Kč.

Poplatek podle písmena a) - c) této položky se vybírá jen od jednoho ze snoubenců.
Poplatek podle písmene c) této položky se vybírá jen jednou, povoluje-li se uzavření manželství mimo úředně určenou místnost a současně i mimo stanovenou dobu.