Navigace

Obsah

Oddací dny

Termíny oddacích dnů pro rok 2019 vždy 10 – 15 hodin:

 

18.01.2019

15.02.2019

15.03.2019

12.04.2019

03.05.2019

04.05.2019

17.05.2019

18.05.2019

31.05.2019

01.06.2019

14.06.2019

15.06.2019

28.06.2019

29.06.2019

12.07.2019

13.07.2019

26.07.2019

27.07.2019

09.08.2019

10.08.2019

23.08.2019

24.08.2019

20.09.2019

21.09.2019

11.10.2019

12.10.2019

22.11.2019

23.11.2019

06.12.2019

 

Pokud se uzavření manželství uskuteční ve schválených oddacích dnech, neplatí se žádný správní poplatek.

Pokud snoubenci požadují uzavření manželství mimo oddací den nebo mimo obřadní síň, což lze po dohodě s matrikářkou uskutečnit, musí se zaplatit správní poplatek. Správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů jsou následující:

§ 12, písm. a - d

a) Uzavření manželství mezi snoubenci, kteří nemají trvalý pobyt na území České republiky = 3.000,- Kč
b) Uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území České republiky = 2.000,- Kč
c) Vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost = 1.000,- Kč
d) Vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině = 500,- Kč.

Poplatek podle písmena a) - c) této položky se vybírá jen od jednoho ze snoubenců.
Poplatek podle písmene c) této položky se vybírá jen jednou, povoluje-li se uzavření manželství mimo úředně určenou místnost a současně i mimo stanovenou dobu.