Navigace

Obsah

Oddací dny

Oddací dny na rok 2023

 

 
 

čtvrtek

pátek

sobota

leden

 

06.01.2023

07.01.2023

 

 

20.01.2023

21.01.2023

únor

 

03.02.2023

04.02.2023

 

23.02.2023

 

 

březen

 

24.03.2023

25.03.2023

 

 

31.03.2023

 

duben

 

 

01.04.2023

 

 

28.04.2023

29.04.2023

květen

 

12.05.2023

13.05.2023

 

 

26.05.2023

27.05.2023

červen

 

09.06.2023

10.06.2023

 

 

23.06.2023

24.06.2023

červenec

 

14.07.2023

15.07.2023

 

 

28.07.2023

29.07.2023

srpen

 

11.08.2023

12.08.2023

 

 

25.08.2023

26.08.2023

září

 

08.09.2023

09.09.2023

 

 

22.09.2023

23.09.2023

říjen

 

06.10.2023

07.10.2023

 

 

20.10.2023

21.10.2023

listopad

 

24.11.2023

25.11.2023

prosinec

 

08.12.2023

09.12.2023

         

 

V době státních svátků se nebudou svatební obřady povolovat, jedná se o tyto dny:

 

01.01.2023         neděle                 Nový rok - Den obnovy samostatného českého státu

07.04.2023         pátek                   Velký pátek

10.04.2023         pondělí                Velikonoční pondělí

01.05.2023         pondělí                Svátek práce

08.05.2023         pondělí                Den vítězství

05.07.2023         středa                  Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje

06.07.2023         čtvrtek                 Den upálení mistra Jana Husa

28.09.2023         čtvrtek                 Den české státnosti

28.10.2023         sobota                 Den vzniku samostatného československého státu

17.11.2023         pátek                   Den boje za svobodu a demokracii

24.12.2023         neděle                 Štědrý den

25.12.2023         pondělí                1. svátek vánoční

26.12.2023         úterý                    2. svátek vánoční

 

Oddací dny byly schváleny na 3. schůzi Rady města Příbora dne 21.11.2022, č. usnesení 12/3/RM/2022.

 

Seznam oddávajících pro volební období 2022-2026

Ing. arch. Jan Malík – starosta

Ing. Bohuslav Majer – místostarosta

 

Rada města Příbora dále pověřila v souladu s § 108 odst.  zákona č. 182/2000 Sb. o obcích usnesením č. 6/1/RM/2022 dne 25.10.2022 tyto členy zastupitelstva užíváním závěsného odznaku a vykonáváním svatebních obřadů, výročí svateb a vítání občánků:

Mgr. Pavel Netušil

Ivana Žárská

Mgr. Silvie Piškytlová

 

Rada města Příbora pověřila v souladu s § 108 odst.  zákona č. 182/2000 Sb. o obcích usnesením č. 19/6/RM/2022 dne 31.01.2023 tyto členy zastupitelstva užíváním závěsného odznaku a vykonáváním svatebních obřadů, výročí svateb a vítání občánků:

Ing. Dana Forišková, Ph.D.

 

Rada města Příbora pověřila v souladu s § 108 odst.  zákona č. 182/2000 Sb. o obcích usnesením č. 24/7/RM/2023 dne 22.02.2023 tyto členy zastupitelstva užíváním závěsného odznaku a vykonáváním svatebních obřadů, výročí svateb a vítání občánků:

Mgr. Miroslava Motlíčková Ratajová

Ing. Arnošt Vaněk

MUDr. Mořic Jurečka

MgA. Pavel Debef, Ph.D.

 

Rada města Příbora pověřila v souladu s § 108 odst.  zákona č. 182/2000 Sb. o obcích usnesením č. 23/11/RM/2023 dne 16.05.2023 tyto členy zastupitelstva užíváním závěsného odznaku a vykonáváním svatebních obřadů, výročí svateb a vítání občánků:

Mgr. Jiří Tuza

 

Pokud se uzavření manželství uskuteční ve schválených oddacích dnech, neplatí se žádný správní poplatek.

Pokud snoubenci požadují uzavření manželství mimo oddací den nebo mimo obřadní síň, což lze po dohodě s matrikářkou uskutečnit, musí se zaplatit správní poplatek. Správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů jsou následující:

§ 12, písm. a - d

a) Uzavření manželství mezi snoubenci, kteří nemají trvalý pobyt na území České republiky = 3.000,- Kč
b) Uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území České republiky = 2.000,- Kč
c) Vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost = 1.000,- Kč
d) Vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině = 500,- Kč.

Poplatek podle písmena a) - c) této položky se vybírá jen od jednoho ze snoubenců.
Poplatek podle písmene c) této položky se vybírá jen jednou, povoluje-li se uzavření manželství mimo úředně určenou místnost a současně i mimo stanovenou dobu.