Navigace

Obsah

Pěstounská péče

Pěstounská péče (§ 45a - 45d zákona o rodině), osobní péče o dítě poručníkem (§ 78 zákona o rodině) je formou náhradní rodinné výchovy.
Soud svěřuje nezletilé dítě pěstounovi do péče na jeho žádost v případech, kdy se o něj vlastní rodiče nemohou nebo nechtějí starat.