Navigace

Obsah

Zařízení se speciálními potřebami

 

Základní škola a mateřská škola Motýlek Kopřivnice, p.o. motylek
Smetanova 1122, Kopřivnice, 742 21
Telefon: 556 810 242
Kontaktní osoba: Mgr. Dagmar Jančálková, ředitelka
E-mail: info@detske-centrum.cz
Web: www.detske-centrum.cz
 
Organizace poskytuje předškolní a základní vzdělávání dětem s takovou úrovní rozumových schopností a postižením, která jim nedovolují prospívat na běžné základní a mateřské škole včetně souvisejících služeb - hipoterapie, canisterapie, muzikoterapie, arteterapie, masáže, plavání, svozy dětí a žáků do zařízení, pobyty dětí a rodičů u moře, speciální pedagogická péče a rehabilitace. Zařízení rovněž poskytuje individuální a skupinovou logopedickou péči.
 

 
SALUS, o.p.s. salus
Tyršova 1015, Kopřivnice, 742 21
Telefon: 556 810 160, 604 284 681
Kontaktní osoba: Lenka Šimková, ředitelka
E-mail: salus@cbox.cz
Web: www.domov-salus.cz
 
Společnost poskytuje 3 druhy služeb:
 
Pobytové služby: jedná se o azylový dům Domov pro matky a děti v nouzi Salus, který poskytuje pobytové služby matkám s dětětem nebo dětmi, které si nedokážou vlastními silami zabezpečit vhodné bydlení pro sebe a své děti, nebo o bydlení přišly. Po nezbytně dlouhou dobu má matka se svým dítětem (případně těhotná žena) možnost zabezpečit své základní potřeby. Zároveň může za podpory a pomoci odborných pracovníků začít řešit problémy, které způsobily její ztrátu bydlení.
 
Krizová pomoc pro děti od 3 do 18 let: jedná se o zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a které se náhle ocitly bez jakékoli péče, je ohroženo jejich zdraví nebo život. Je určeno také dětem, které jsou ohroženy nebo postiženy syndromem týrání, zneužívání a zanedbávání.
 
Sociálně aktivizační služby: jedná se o poskytování pomoci rodinám s dětmi v jejich domácnosti. Služby jsou poskytovány rodinám, které nedokážou samy bez pomoci řešit svou nepříznivou sociální situaci. V důsledku této situace je ohrožen příznivý vývoj dítěte. Mohou pomáhat i při řešení situací, kdy dítě již bylo z rodiny odebráno pro nepříznivý stav v rodině. Snaží se uživatele motivovat ke změně, která vede k odstraňování příčin jejich problémů.