Navigace

Obsah

Formy pohřbu

Běžně se u nás provádějí tři následující formy pohřbu:

Zpopelnění bez obřadu

Jedná se pouze o zpopelnění bez provedení smutečního obřadu v obřadní síni. Na přání pozůstalého je možné zajistit přítomnost u kremace nebo provedení zpopelnění v přesně stanovenou hodinu.

S obřadem - rozloučení v obřadní síni nebo v kostele s následným zpopelněním (kremací)

V současné společnosti je nejčastějším způsobem pohřbu kremace, neboli zpopelnění. Spalování se děje žhavým vzduchem. Popel se poté předává ve speciální schránce - urně - příbuzným. Urnu je možné uložit v kolumbáriích, urnových sklípcích, nebo hrobech. Urnu s ostatky Vašeho blízkého můžete uložit i jinde, třeba také u Vás doma. Popel zesnulého je možné také rozprášit.

Obřad rozloučení před kremací nemusí proběhnout v obřadní síni krematoria, i když je to nejběžnější. Může se konat například v kostele. Pohřební služba zajistí, aby byl zesnulý vystaven v rakvi v kostele v určenou hodinu. Po církevních obřadech zajistí převoz rakve do krematoria.

Od pohřební služby si nenechte vnutit to co nechcete (jste platící zákazník). Rozsáhlost obřadu objednejte podle toho co si nebožtík přál, případně jaké jsou zvyky ve Vaší rodině.

Květiny a věnce, které jsme objednali k pohřbu nebo je dostal zesnulý od dalších účastníků pohřbu, můžeme po obřadu odvézt na hřbitov nebo s nimi dělat cokoli jiného.

Pohřeb s uložením do země

Pokud si přejete klasický církevní pohřeb a následné uložení do země, vyhledejte příslušného faráře nebo kněze a domluvte s ním podrobnosti.

Pokud je hřbitov jinde než kostel, ve kterém se rozloučení koná, pohřební služba zajistí cestu rakve pohřebním vozem s květinami na hřbitov, kde následuje pohřeb do země.

 

Farnost Příbor
Stojanova 364
742 58 Příbor

Duchovním správcem farnosti je P. Jindřich Švorčík a jáhenskou službu vykonává bratr jáhen Jaromír Bok.

Tel.: +420 556 725 104
Mobil: +420 607 639 798

E-mail: rkf.pribor@doo.cz