Navigace

Obsah

Úmrtí doma

Došlo-li k úmrtí doma je nutno přivolat lékaře, který provede ohledání zesnulého a dle výsledku určí, zda bude provedena pitva nebo zda lze provést pohřeb v zákonné lhůtě. Následně byste měli přivolat pohřební službu (důležitou informací je, že nejste povinni zajistit pohřeb u pohřební služby, která byla přivolána k odvozu zesnulého lékařem rychlé záchranné služby nebo Policií ČR).