Navigace

Obsah

Úmrtí v nemocnici nebo podobném zařízení

Pokud dojde k úmrtí v nemocnici nebo podobném zařízení, určeném pro dlouhodobě nemocné nemusí se pozůstalí bát, že by k zesnulému nebyl přivolán lékař. V nemocnici je běžné, že krátce po úmrtí vyhotoví lékař zprávu o smrti konkrétní osoby (ohledací list). Následně nebožtík buď putuje na patologii, anebo je připraven na převzetí pohřební službou. Je obvyklé, že při neúčasti blízkých pracovníci nemocnice objednají pohřební službu dle svého uvážení.