Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Stránka

Zajímavé výpočty důchodu v roce 2016


Žadatel o důchod s nižšími příjmy během produktivního života může mít vyšší důchod než žadatel s vyššími příjmy. Výpočet důchodu totiž ovlivňují pouze příjmy, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění, a na výši důchodu má vliv i získaná doba pojištění.

 

Základními dvěma vstupními údaj při výpočtu státního důchodu v roce 2016 jsou průměrná mzda za odpracované roky (tzv. osobní vyměřovací základ) a získaná doba pojištění. Průměrná měsíční mzda v současné hodnotě se vypočítává z příjmů, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění, v letech 1986 až 2015. Do doby pojištění se započítávají nejenom odpracované roky, kdy je z příjmu odváděno sociální pojištění, ale i náhradní doby pojištění (např. studium před rokem 2010 v zákonném rozsahu, péče o dítě do 4 let věku, péče o závislou osobu, evidence na úřadu práce v zákonném rozsahu). Žádný měsíc však nemůže být počítán pro důchodové účely jako dva měsíce. I při souběžné práci pro dva zaměstnavatele, kdy je z příjmu odváděno sociální pojištění, se odpracovaný rok počítá do doby pojištění jako jeden rok. Vyšší roční příjem z důvodu výkonu dvou prací má však pozitivní vliv na výši osobního vyměřovacího základu.

 

Při různých údajích je možné mít stejný důchod

Protože výpočet důchodu závisí nejenom na příjmech, ale i na získané době pojištění, tak mohou mít dva žadatelé o důchod stejně vysoký státní důchod, přestože měli rozdílně vysoké příjmy.

 

Praktický příklad

Paní Černá má průměrnou mzdu za odpracované roky ve výši 31 140 Kč a získá dobu pojištění v rozsahu 36 let. Paní Nováková má průměrnou mzdu za odpracované roky ve výši 19 326 Kč, ale získá dobu pojištění v rozsahu 44 let.

 

Výpočet důchodu paní Černé a paní Novákové

(dle výpočtové formule roku 2016)

Text Paní Černá Paní Nováková
Doba pojištění v celých letech 36 let 44 let
Osobní vyměřovací základ 31 140 Kč 19 326 Kč
První redukční hranice

 

(do 11 883 Kč, ze 100 %)

11 883 Kč 11 883 Kč
Druhá redukční hranice

 

(od 11 883 Kč do 108 024 Kč, z 26 %)

5 007 Kč 1 936 Kč
Výpočtový základ 16 890 Kč 13 819 Kč
Procentní započet za odpracované roky

 

(1,5 % za každý rok)

54,0 66,0
Procentní výměra důchodu

 

(výpočtový základ x procenta za roky)

9 121 Kč 9 121 Kč
Základní výměra důchodu

 

(pro všechny důchody je stejná)

2 440 Kč 2 440 Kč
Měsíční důchod

 

(základní výměra + procentní výměra)

11 561 Kč 11 561 Kč

vlastní výpočet autora

 

Paní Černá a paní Nováková mají stejně vysoký důchod, přestože měli během let různě vysoké příjmy, důvodem je skutečnost, že získaná doba pojištění ovlivňuje výši státního důchodu více než si mnozí občané připouští.

 

Vyšší příjmy i doba pojištění a nižší důchod

Do výpočtu státního důchodu vstupují pouze příjmy, ze kterých bylo v produktivním věku zaplaceno sociální pojištění. Příjmy, ze kterých se sociální pojištění neplatilo, nemají na výši měsíčního státního důchodu vliv. Sociální pojištění se neplatí např. z pronájmu, prodeje nemovitého a movitého majetku, kapitálových příjmů nebo při práci na dohodu o provedení práce s měsíční odměnou 10 000 Kč a méně. Někteří občané mohou mít skutečný disponibilní příjem, za který si mohou kupovat zboží a služby vyšší, ale státní důchod budou mít nižší.

 

Praktický příklad

Paní Krejčí má průměrnou měsíční mzdu 26 780 Kč a získá dobu pojištění v rozsahu 41 let. Její kamarádka paní Dvořáková má ze zaměstnání průměrnou mzdu za odpracované roky ve výši 22 630 Kč a dále průměrný měsíční příjem z pronájmu rozpočítaný za všechny roky na měsíc ve výši 10 000 Kč. Paní Dvořáková rovněž získá dobu pojištění 41 let. Přestože měla paní Dvořáková v produktivním životě vyšší příjmy než paní Krejčí, tak bude mít nižší důchod. Z příjmů z pronájmu neplatila paní Dvořáková sociální pojištění a pronájem tedy neovlivní výši státního důchodu.

 

Výpočet důchodu paní Krejčí a paní Dvořákové

(dle výpočtové formule roku 2016)

Text Paní Krejčí Paní Dvořáková
Doba pojištění v celých letech 41 41
Osobní vyměřovací základ 26 780 22 630
První redukční hranice

 

(do 11 883 Kč, ze 100 %)

11 883 Kč 11 883 Kč
Druhá redukční hranice

 

(od 11 883 Kč do 108 024 Kč, z 26 %)

3 874 Kč 2 795 Kč
Výpočtový základ 15 757 Kč 14 678 Kč
Procentní výměra za odpracované roky

 

(1,5 % za každý rok)

61,5 61,5
Procentní výměra důchodu

 

(výpočtový základ x procenta za roky)

9 691 Kč 9 027 Kč
Základní výměra důchodu

 

(pro všechny důchody je stejná)

2 440 Kč 2 440 Kč
Měsíční důchod

 

(základní výměra + procentní výměra)

12 131 Kč 11 467 Kč

vlastní výpočet autora

 

Předčasný důchod ukrajuje z důchodu

Při odchodu do předčasného důchodu je potřeba počítat s trvalým krácením penze. Čím dříve se do důchodu odejde, tím vyšší je krácení. Krácení u předčasného důchodu se provádí za každých 90 dní předčasnosti. Při odchodu do předčasného důchodu je výsledný státní důchod nižší, přestože příjmy v produktivním věku byly vyšší.

 

Praktický příklad

Paní Kučerová má průměrnou měsíční mzdu za odpracované roky ve výši 28 120 Kč a odejde do předčasného důchodu o tři roky dříve, získaná doba pojištění je 40 let. Paní Sýkorová získá doba pojištění 40 let, ale odejde do řádného starobního důchodu, osobní vyměřovací základ má 18 120 Kč.

 

Výpočet důchodu paní Kučerové a paní Sýkorové

(dle výpočtové formule roku 2016)

Text Paní Kučerová Paní Sýkorová
Doba pojištění v celých letech 40 let 40 let
Osobní vyměřovací základ 28 120 Kč 18 120 Kč
Počet čtvrtletí chybějících do důchodového věku

 

(i započatých)

13 0
První redukční hranice

 

(do 11 883 Kč, ze 100 %)

11 883 Kč 11 883 Kč
Druhá redukční hranice

 

(od 11 883 Kč do 108 024 Kč, z 26 %)

4 222 Kč 1 622 Kč
Výpočtový základ 16 105 Kč 13 505 Kč
Procentní výměra za odpracované roky

 

(1,5 % za každý rok)

60,0 60,0
Procentní výměra důchodu

 

((výpočtový základ x procenta za roky)

9 663 Kč 8 103 Kč
Krácení důchodu

 

(pouze u předčasného důchodu, v %)

15,90 0,00
Krácení důchodu (v Kč)

 

(procenta za krácení x výpočtový základ)

2 560 Kč 0 Kč
Procentní výměra důchodu

 

(výpočtový základ x procenta za roky)

7 103 Kč 8 103 Kč
Základní výměra důchodu

 

(pro všechny důchody je stejná)

2 440 Kč 2 440 Kč
Měsíční důchod

 

(základní výměra + procentní výměra)

9 543 Kč 10 543 Kč

vlastní výpočet autora

 

Přestože má paní Sýkorová průměrnou mzdu za odpracované roky nižší o 10 000 Kč než paní Kučerová, tak má státní důchod vyšší o 1 000 Kč. Důvodem je odchod paní Kučerová do kráceného předčasného důchodu.

Zdroj: http://www.duchod.cz/zajimave-vypocty-duchodu-v-roce-2016/


17. 1. 2016 Zobrazit méně

Stránka

Facebook Twitter