Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Stránka

Šatník16. 9. 2022 Zobrazit více

Dotazník pro pečující o blízké po cévní mozkové příhodě (CMP)


Dotazníkem je zjišťována zátěž a možnosti podpory pečujícím, kteří o svého blízkého či jinou osobu pečují v domácím prostředí.

Dotazník je součástí výzkumného projektu Ostravské univerzity, která ve spolupráci s Vysokou školou báňskou - Technickou univerzitou Ostrava vyvíjí informační systém ke zlepšení informovanosti pečujících v období akutní i dlouhodobé péče o blízkého po CMP. Aplikačními garanty projektu jsou Sdružením pro rehabilitaci osob po cévních mozkových příhodách a Moravskoslezský kraj. Dotazník bude aktivní do konce března 2021.

Web CMP-rádce poskytuje prostor pro sdílení informací a zkušeností lidí v podobné situaci. Ať už se jedná o rodinné příslušníky, přátelé, známe, kteří se v péči ocitli akutně nebo pečují již mnoho let. Může pomoci k rychlejší orientaci v aktuální situaci péče o blízkého po CMP a snáze se vyrovnat s nároky, které péče obnáší.

Tvůrci projektu pevně věří, že se web stane místem pro lidský dialog, sdílení pocitů, obav, starostí nebo radostí a praktických zkušeností. Nebo, že pomůže jen fakt, kdy pečující budou vědět, že v nelehké životní situaci nejsou úplně sami.

Dotazník má dvě varianty – první zohledňuje současnou péči, druhý péči v minulosti.

 

Pro pečující o blízké po cévní mozkové příhodě – pečuji v současné době:

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fostravaou.limequery.com%2F388426%3Flang%3Dcs&data=04%7C01%7Candrea.klinkeova%40msk.cz%7C414395bd6e56418b4a7608d8a0eed8a0%7C39f24d0baa3045518e8143c77cf1000e%7C0%7C0%7C637436295569481580%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=RnHJtsyw2a2sPOAElYvW8oiEb328sRuN0DDlIlw0Ezc%3D&reserved=0

 

Pro pečující o blízké po cévní mozkové příhodě v minulosti – již nepečuji:

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fostravaou.limequery.com%2F241282%3Flang%3Dcs&data=04%7C01%7Candrea.klinkeova%40msk.cz%7C414395bd6e56418b4a7608d8a0eed8a0%7C39f24d0baa3045518e8143c77cf1000e%7C0%7C0%7C637436295569481580%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=yWJ%2F4kjM3xE6RTHzjlHWOEH6AjJl4ZvfSHb2%2FSVfsQg%3D&reserved=0

Web pro neformální pečující o osoby po cévní mozkové příhodě:

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.cmp-radce.cz%2F&data=04%7C01%7Candrea.klinkeova%40msk.cz%7C414395bd6e56418b4a7608d8a0eed8a0%7C39f24d0baa3045518e8143c77cf1000e%7C0%7C0%7C637436295569491536%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=SJ79uWZVzGzr8u%2BPdXzWBtVMjtn9LOotXjhzioBzkX4%3D&reserved=0


24. 2. 2021 Zobrazit méně

Stránka

Facebook Twitter