Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Stránka

Organizace slavnostního vítání nových občánků


V Příboře je milou tradicí pořádání tzv. vítání občánků do svazku města, které připravuje komise pro občanské záležitosti ve spolupráci s matrikářkou zpravidla čtyřikrát ročně. Většinou se jedná o měsíce: březen, červen, září a prosinec

Vítání se koná vždy v neděli v dopoledních hodinách, nyní již v piaristickém klášteře – obřadní síni města Příbora. Rodiče se svými dětmi jsou přivítáni nejprve krátkým kulturním programem, poté všechny uvítá matrikářka Městského úřadu v Příboře a následuje proslov člena rady města. Rodiče dětí obdrží malý dárek, fotografii dítěte z kolébky a kytičku. Podpisem rodičů do kroniky Města Příbora je pak tato malá slavnost ukončena.
Zájem o tuto akci potvrzuje vysoká účast rodičů s dětmi při každém vítání a pak také časté dotazy rodičů i prarodičů, kteří se ptají v průběhu roku na termíny konání.
Rodiče byli doposud na tuto akci zváni písemnou formou. Od roku 2015 však dojde ke změně v organizaci rozesílání pozvánek. Pozvánka s místem a časem konání bude rodičům zaslána až poté, co sami vyplní přihlášku. Tato bude k dispozici na webových stránkách a v Měsíčníku města Příbora. Rodiče, pokud budou mít zájem se vítání občánků zúčastnit, vyplní po narození miminka přihlášku a zašlou buď elektronicky matrikářce (bolomova@pribor-mesto.cz) či osobně přinesou na městský úřad – městské informační centrum nebo přímo na matriku. Vždy nejpozději 14 dnů před plánovaným vítáním občánků pak bude odeslána pozvánka s upřesněním času konání.

Bc. Ivana Bolomová, matrikářka

Přihláška


18. 11. 2014 Zobrazit méně

Stránka

Facebook Twitter