Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Stránka

Rodiče mohou žádat o daňovou slevu za školku


Mladé rodiny s dětmi si v příštím roce na daních polepší. Kromě vyššího daňového zvýhodnění na druhé a další dítě totiž mohou využít novou daňovou slevu za umístění dítěte ve školce, a to již za letošní rok.

Zákonnou slevu bude možné uplatnit v daňovém přiznání nebo ročním zúčtování prováděném zaměstnavatelem za zaměstnance za rok 2014.

Roční daňová sleva na školku se týká pouze školného, nikoliv stravného či výdajů na dopravu. Podle § 35bb zákona o daních z příjmů lze za každé vyživované dítě uplatnit slevu maximálně do výše minimální mzdy stanovené pro zaměstnance na začátku roku.

„Již za rok 2014 si tak může jeden z rodičů snížit daňovou povinnost až o částku 8500 Kč za každé dítě právě z důvodu uplatnění výdajů za školku. Vynaložené náklady na školku bude pro daňové účely nutné doložit. Sleva za školku se uplatňuje v souhrnné výši jedenkrát za rok,“ shrnula Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Za rok 2015 by pak mělo být možné díky vládou schválenému zvýšení minimální mzdy uplatnit daňovou slevu na školku ve výši 9200 Kč za jedno dítě.

Sleva má být i za umístění v soukromé školce 

Slevu může využít každá společně hospodařící domácnost, která platí za dítě ve školce. „V rámci takové domácnosti může slevu uplatnit pouze jeden z poplatníků. Lze ji uplatnit do výše poplatníkem prokazatelně vynaložených nákladů, maximálně ve výši minimální mzdy,“ potvrdila mluvčí Generálního finančního ředitelství Petra Petlachová.

Jak zdůraznila, pro uplatnění slevy je podstatné, že se jedná o platbu za umístění dítěte ve školce. Novinka se tedy nebude vztahovat například na rozšířené poplatky za kluby rodičů a přátel školky. „Předpokládáme, že klubový příspěvek ‚přítele školky‘ není ‚platba za umístění dítěte‘,“ doplnila Petlachová.

Každá školka podle ní vystaví vlastní potvrzení o výši uhrazené částky školkovného, žádný oficiální formulář na to není. Výklad zákona je podle informací Práva zatím takový, že by se sleva mohla uplatnit prakticky u všech zařízení školkového typu, tedy nejen ve státních, ale i v soukromých školkách.

Sleva na druhé a další dítě stoupne

Na všechny nezaopatřené děti do 26 let bude nadále možné standardně uplatnit daňové zvýhodnění. Nyní činí 1117 Kč měsíčně na každé dítě.

Pro rok 2015 se však zvyšuje daňové zvýhodnění na druhé a další dítě. Na druhé dítě o 200 Kč za měsíc a na třetí a další dítě o 300 Kč za měsíc. Rodič uplatňující daňové zvýhodnění na dvě děti tak bude mít čistou měsíční mzdu vyšší o 200 Kč, v případě tří dětí bude nárůst čisté mzdy rodiče vyšší o 500 Kč. Pro rodiny s jedním dítětem se nic nezmění. Osoby samostatně výdělečně činné stanovující výdaje paušálem nemohou daňové zvýhodnění na děti uplatnit.

Nárok na slevu za školkovné však zákon v jejich případě takto neomezuje. Obecně může slevu na dani formou školkovného uplatnit pouze rodič, který žije s vyživovaným dítětem ve společné domácnosti.

Uplatňuje-li jeden z rodičů daňové zvýhodnění na děti a zároveň má vypočtenou daň nižší než daňové zvýhodnění, vzniká mu nárok na tzv. daňový bonus. „Bonus zvyšuje čistý disponibilní příjem domácnosti, protože rodič nezaplatí na dani z příjmu fyzických osob nic a ještě obdrží zmíněný daňový bonus od finančního úřadu,“ upřesňuje Ivanco.

Daňovou slevou na školku, která bude rovněž přímo snižovat vypočtenou daň z příjmu, ale bude možné snížit daň z příjmu maximálně do nuly. V případě, že daňová povinnost rodiče bude nižší než nárok na slevu, tak rodič nevyužije slevu celou.

„Rodiče by si tedy měli propočítat, kdo z nich daňovou slevu na školku uplatní, aby se maximalizovala její daňová výhoda. Zpravidla by měl slevu na školku uplatnit rodič s vyššími zdanitelnými příjmy, zatímco daňové zvýhodnění může uplatnit i rodič s nižšími příjmy, protože mu může vzniknout nárok na daňový bonus,“ radí Ivanco.


28. 11. 2014 Zobrazit méně

Stránka

Facebook Twitter