Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Stránka

Změny v rodinné peněžence pro rok 2015


Zákonodárci letos schválili celou řadu novinek, které se od ledna příštího roku odrazí v peněženkách rodin. Mezi nejvýznamnější legislativní změny patří zavedení druhé snížené sazby DPH, zrušení regulačních poplatků u lékařů a v lékárnách, zvýšení daňové slevy na děti, obnovení slevy pro pracující důchodce či omezení výdajových paušálů pro živnostníky.

Nově bude pro rodiny s nižšími příjmy zavedeno porodné na druhé dítě ve výši deset tisíc korun a zároveň se ponechá porodné na první dítě ve výši 13 tisíc korun.

Příští rok si mírně polepší zejména rodiny s dětmi a důchodci. Zaměstnanci uplatňující daňové zvýhodnění na dvě a více dětí budou mít již za leden vyšší čistou mzdu, přestože jejich hrubá mzda bude v roce 2015 stejná jako v roce 2014.

Vyšší slevy na děti

Důvodem je zvýšení daňového zvýhodnění na druhé a další děti. Měsíční daňové zvýhodnění na druhé dítě se zvyšuje z 1117 korun na 1317 korun a na třetí a další dítě z 1117 korun na 1417 korun.

„Zaměstnanec uplatňující daňové zvýhodnění na tři děti tak bude mít výplatu za leden, kterou obdrží na bankovní účet, o 500 korun vyšší než za předcházející měsíc. Ke zvýšení daňového zvýhodnění přitom dojde automaticky, zaměstnanec nemusí vyplňovat a zasílat žádné formuláře,“ uvedla pro Právo Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars. Daňové zvýhodnění na jedno dítě zůstává stejné, zvýšení se týká pouze zvýhodnění na druhé a další děti.

„Každý z rodičů, který bude v roce 2015 chtít uplatnit daňové zvýhodnění na vyživované děti, musí u svého zaměstnavatele podepsat nově upravený tiskopis Prohlášení k dani a přinést nové Potvrzení od zaměstnavatele druhého z manželů. Nově se totiž musí uvést, na které děti uplatňuje rodič daňové zvýhodnění a v jaké výši,“ sdělil Právu jednatel poradenské společnosti KODAP Vlastimil Sojka.

Porodné dostane více rodin

Pro řadu rodin očekávajících přírůstek do rodiny je příznivou zprávou, že porodné bude v roce 2015 náležet i na druhé dítě. Zvyšuje se rovněž příjmový limit, kdy rodina bude mít na porodné nárok. V roce 2014 mají na porodné nárok pouze rodiče, jejichž rodinný příjem nepřesahuje 2,4násobek životního minima. Pro rok 2015 se ovšem posuzovaný limit zvýší na 2,7násobek životního minima. Porodné tedy příští rok obdrží více rodin než v roce 2014.

„Při hodnotách životního minima platných pro rok 2014 by tak porodné příští rok ve výši 10 tisíc korun na druhé dítě obdrželi například manželé s pětiletým dítětem do rodinného příjmu 25 515 korun,“ vypočítala na ukázkovém příkladu Ivanco.

Do posuzovaného příjmu se započítává nejen čistá mzda, kterou rodiče obdrží na svůj účet ze zaměstnání, ale rovněž nemocenská, mateřská, podpora v nezaměstnanosti nebo rodičovský příspěvek.

„Nechceme lidi trestat za to, že chtějí mít děti. Naopak bychom jim měli vyjít vstříc, jelikož i pro stát je vyšší porodnost výhodná. Rozšířili jsme proto okruh lidí, kteří na porodné dosáhnou, aby se netýkalo jen těch nejchudších,“ uvedla pro Právo ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová (ČSSD).

Nižší daně za školkovné

Další novinkou pro rodiče s malými dětmi je, že mohou využít novou daňovou slevu za umístění dítěte ve školce, a to již za letošní rok. Daňová sleva na školku se týká pouze školného, nikoliv stravného či výdajů na dopravu, a lze ji za každé vyživované dítě uplatnit maximálně do výše minimální mzdy stanovené pro zaměstnance na začátku roku.

Již za rok 2014 si tak může jeden z rodičů snížit daňovou povinnost až o částku 8500 korun, za rok 2015 bude možné díky vládou schválenému zvýšení minimální mzdy uplatnit daňovou slevu na školku ve výši 9200 korun za jedno dítě.

Opět sleva pro pracující důchodce

Pracující důchodci si mohou stejně jako ostatní opět činit nárok na slevu 24 840 korun ročně, kterou jim – podle červencového rozhodnutí Ústavního soudu protiústavně – vzala bývalá Nečasova vláda. Důchody od ledna příštího roku vzrostou o 1,8 procenta. V průměru by se tak měly zvýšit zhruba o 200 korun měsíčně. V dalších letech se pak důchody budou opět automaticky zvyšovat o
100 procent růstu cen a třetinu růstu reálné mzdy.

Odpočet u hypoték zůstane zachován

Pro rok 2015 zůstává nakonec zachován maximální odpočet úroků u hypotečních úvěrů na hranici 300 tisíc korun. K původně plánovanému snížení daňového odpočtu u zaplacených úroků z úvěru na bydlení na 80 tisíc korun tedy nedošlo. Za rok 2015 si tak bude možné snížit daňovou povinnost až o 45 tisíc korun.

„Zachování daňových odpočtů úroků z úvěru znamená během splácení hypotečního úvěru daňovou úsporu v řádech desetitisíců korun,“ poznamenala Ivanco.

Za rok 2015 bude i nadále možné snížit základ daně o zaplacené členské příspěvky odborové organizaci, a to i přesto, že původní návrhy počítaly s odstraněním této nezdanitelné položky. Maximálně si lze snížit daňový základ o zaplacené příspěvky, o tři tisíce korun za rok.

Zavedení snížené 10% sazby DPH

Česko se v příštím roce zařadí mezi členské země EU, které mají více než dvě sazby DPH. K základní 21procentní sazbě DPH a snížené 15procentní sazbě DPH přibude nově druhá snížená sazba DPH ve výši 10 procent.

Té budou podléhat knihy, léky a nenahraditelná dětská výživa. Rodinné výdaje za tyto položky by tak měly v příštím roce mírně klesnout.

Dětské pleny, které koalice rovněž slibovala daňově zvýhodnit, nakonec na seznamu položek v nové desetiprocentní sazbě chybějí. Jejich převedení do snížené sazby DPH by totiž bylo v rozporu s pravidly EU. Pro pleny tak nadále bude platit Unií požadovaná základní sazba DPH, tedy v českém případě 21 procent.

Zvýšení limitu u přivýdělku

Řada zaměstnanců si přivydělává samostatnou výdělečnou činností. Ta je pro ně tudíž vedlejším zdrojem příjmů, neboť hlavní činností zůstává zaměstnání. Protože zaměstnanci již platí pojistné na sociální zabezpečení ze své hrubé mzdy, nemusejí z hrubého zisku do určitého limitu z vedlejší samostatné výdělečné činnosti platit sociální pojištění.

Za celý rok 2014 se neplatí sociální pojištění z vedlejší činnosti do hrubého zisku 62 261 korun (příjem minus výdaje). Pro celý rok 2015 se tento limit zvyšuje na částku 63 865 korun ročního hrubého zisku. Při výkonu vedlejší výdělečné činnosti jen po část roku se limit poměrně snižuje.

Solidární daň z vyššího příjmu

V Česku je zavedena rovná 15procentní sazba daně z příjmu fyzických osob. Občané s příjmy nad limit však musejí dále platit i tzv. sedmiprocentní solidární zvýšení daně.

Za rok 2014 se odvádí z příjmu nad 1 245 216 korun, pro rok 2015 se však toto zvýšení daně bude platit až z příjmu nad 1 277 328 korun. U zaměstnanců se přitom příjmem rozumí roční hrubá mzda.

Omezení paušálů pro živnostníky

Vláda protlačila Sněmovnou i omezení výdajových paušálů pro živnostníky. Paušál ve výši 80 a 60 procent budou živnostníci moci nově využívat jen do příjmu dva milióny korun. Nadále budou moci využívat slevu na poplatníka, nebude však pro ně znovu zavedena sleva na manželku a děti.

Konec výběrů u životního pojištění

Legislativních změn dozná i daňové zvýhodnění životního pojištění. Kdo bude chtít využívat daňového zvýhodnění pojistného na životní pojištění i nadále, bude muset od příštího roku splňovat nově zakotvenou podmínku ve své pojistné smlouvě, že nebude provádět výběry vložených prostředků.

Experti se přitom shodují v tom, že zrušení staré smlouvy se nevyplatí – klienti na tom mohou tratit i desítky tisíc korun.

Pokud klient od příštího roku předčasně, tedy před dovršením 60 let, vypoví smlouvu o životním pojištění, bude muset vrátit státu peníze, které na dani ušetřil za posledních deset let.

Poplatky u lékařů a za recepty končí

Jednou z nejvýraznějších nedaňových změn je, že od ledna už pacienti nebudou platit třicetikorunové poplatky za návštěvu lékaře a za recept v lékárnách. Zůstane jen 90 korun za lékařskou a zubní pohotovost.


7. 12. 2014 Zobrazit méně

Stránka

Facebook Twitter