Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Stránka

Problémy s bydlením? Poradí Vám dTest


Každý někdy zažívá nepříjemnosti týkající se bydlení, někteří se setkávají s problémy také jako nájemníci. Oblast nájemních vztahů je velice důležitá a zároveň složitá. dTest proto rozšiřuje činnost bezplatné spotřebitelské poradny i na tuto problematiku.

Kdo není právník, není si obvykle jistý, umí-li sepsat či zkontrolovat nájemní či podnájemní smlouvu, žádost o provedení opravy majitelem u pronajatých prostor, žádost o slevu z nájmu či dohodu o skončení nájmu bytu nebo rovnou jeho výpověď.

Lidé si zvykli využívat naši poradnu i v jiných oblastech, než jsou spotřebitelské problémy. Jednou z takových oblastí jsou právě nájemní vztahy a další vztahy související s bydlením. Rozhodli jsme se proto na tuto oblast více zaměřit a poskytovat zájemcům a zájemkyním o naše služby širší pomoc. Poradenství poskytujeme bezplatně, za volání platíte pouze cenu běžného hovorného podle vašeho tarifu.

Problematika bydlení nezahrnuje jen nájemní vztahy. Souvisí s ní i práva v energetice (dodávky elektřiny či plynu), v telekomunikacích (pevná linka, kabelová televize či internet) a v neposlední řadě finanční služby (pojištění domácnosti, pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu).

Jaké problémy můžete prostřednictvím naší poradny například řešit? Základním právem nájemce je nerušené užívání bytu, společných prostor a zařízení domu. Pokud si nájemce pronajal byt a následně mu bylo užívání bytu značně ztíženo z důvodu zaneseného topení během tuhých mrazů, má právo požadovat přiměřenou slevu z nájmu. Nájemce ovšem musí vadu oznámit pronajímateli a ten by ji měl bez zbytečného odkladu odstranit. Pokud pronajímatel nereaguje dostatečně rychle, může nájemce provést opravu sám a požadovat náhradu účelně vynaložených nákladů. Zároveň může požadovat slevu z nájemného za dobu, kdy nemohl byt řádně užívat.

Máte-li podobný problém související s bydlením či nájemními vztahy, můžete se obrátit na naši poradnu na telefonním čísle 299 149 009. Je v provozu každý všední den od 9 do 17 hodin.
 

13. 3. 2015 Zobrazit méně

Stránka

Facebook Twitter