Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Stránka

Kdy obdrží důchodci jednorázový příspěvek 900 Kč?


Vládní návrh počítá s jednorázovým příspěvkem pro důchodce ve výši 900 Kč, který by měli penzisté obdržet v únoru příštího roku. Kdo má na tento příspěvek nárok? Proč se jedná pouze o jednorázový příspěvek?

 

Nárok na jednorázový příspěvek budou mít dle vládního návrhu občané, kteří budou mít nárok na výplatu státního důchodu alespoň po část prosince 2015. Při souběhu dvou důchodů náleží tento příspěvek pouze jednou. V praxi je nejčastější variantou souběhu dvou důchodů, když vdova pobírá vlastní starobní důchod a vdovský důchod po zemřelém manželovi.

  • Jednorázový příspěvek by obdrželi všichni příjemci státního důchodu, tedy starobních důchodců, invalidních důchodů i pozůstalostních důchodů.

 

Kdy se bude příspěvek vyplácet?

O jednorázový příspěvek nebude potřeba nikde žádat. Tento příspěvek bude dle vládního návrhu vyplacen automaticky v únoru. Příspěvek bude vyplacen stejným způsobem jako standardní měsíční důchod. Z obdrženého příspěvku se nebude platit daň z příjmu fyzických osob ani povinné pojistné (sociální a zdravotní pojištění).

 

Proč je příspěvek vyplacen?

Státní důchody se každoročně zvyšují, aby byla zachována úroveň důchodu v čase. Každoroční zvýšení důchodů se nazývá valorizací důchodu. Způsob valorizace důchodu se přitom v posledních letech měnil. V posledních letech se použil jiný systém než v minulosti, což mělo negativní vliv na výši státního důchodu. Kompenzací je právě jednorázový příspěvek. Příspěvek je tedy jednorázovou záležitostí a bude vyplacen v jednotné výši pro všechny příjemce důchodu splňující zákonné podmínky.

  • Původní vládní návrh počítal s vyplacením jednorázového příspěvku ve výši 600 Kč v prosinci 2015, ale tento návrh se nepodařilo zrychlenou formou prosadit. Nový vládní návrh počítá s vyšším státním příspěvkem.

 

Valorizační mechanismus

V současné době je valorizační mechanismus následující: všechny důchody (starobní, invalidní i pozůstalostní) se vždy od lednové splátky důchodu zvyšují, přičemž se valorizují o stoprocentní růst spotřebitelských cen a o třetinu růstu reálných mezd. Současný způsob valorizace je přímo svázán s vývojem ekonomiky. Pravidla valorizace jsou tedy přesně stanovena a nelze zvyšovat důchody více ani méně.

 

Základní a procentní výměra důchodu

Každý státní důchod se skládá ze základní výměry důchodu a procentní výměry důchodu. Základní výměra důchodu je pro všechny důchody stejná a procentní část důchodu závisí na konkrétním průběhu pojištění. Základní výměra důchodu musí činit 9 % průměrné mzdy stanovené MPSV. Čím vyšší získaná doba pojištění a vyšší příjmy v produktivním věku, tím vyšší procentní výměra důchodu. Základní výměra důchodu se při valorizaci zvyšuje v absolutním vyjádření a procentní část důchodu se zvyšuje v procentním vyjádření. V přiložené tabulce máme uvedenu valorizaci v minulých letech.

  • V roce 2015 činí základní výměra důchodu 2 400 Kč. V roce 2010 byla 2 170 Kč. Všechny důchody přiznané v roce 2010 a dříve se od roku 2011 zvýšily tak, že základní výměra se zvýšila o 60 Kč na 2 230 Kč a procentní výměra důchodu se zvýšila o 3,9 %.
  • K valorizaci důchodů dochází automaticky. O zvýšení důchodu není potřeba si nikde žádat ani vyplňovat nějaké tiskopisy.

 

Pro rok Zvýšení základní výměry Zvýšení procentní výměry
2011 60 Kč 3,9 %
2012 40 Kč 1,6 %
2013 60 Kč 0,9 %
2014 10 Kč 0,4 %
2015 60 Kč 1,6 %

 

Praktický příklad

Paní Černá pobírala v roce 2014 svůj starobní důchod ve výši 9 340 Kč. Starobní důchod paní Černé se skládal ze základní výměry ve výši 2 340 Kč a procentní části 7 000 Kč. Od lednové splátky důchodu v roce 2015 se měsíční důchod paní Černé automaticky zvýšil.

  • Základní výměra důchodu byla 2 400 Kč.
  • Procentní výměra důchodu 7 112 Kč (7 000 Kč x 1,016).
  • V roce 2015 tedy pobírala paní Černá státní starobní důchod ve výši 9 512 Kč (2 400 Kč + 7 112 Kč).

 

Jak se zvýší důchody od ledna 2016?

Dle vyhlášky MPSV se od lednové splátky důchodu zvýší základní výměra důchodu o 40 Kč, z 2 400 Kč na 2 440 Kč. Procentní výměra důchodu se zvyšovat nebude. Dle ekonomického vývoje a legislativou stanoveného valorizačního mechanismu by měly být státní důchody zvýšeny od roku 2016 nejméně o 34 Kč. Zvýšením základní výměry důchodu o 40 Kč bude tedy splněna zákonná podmínka.

 

Praktický příklad

Paní Černé se tedy zvýší od ledové splátky důchodu její měsíční důchod na 9 552 Kč (2 440 Kč + 7 112 Kč). Při započítání jednorázového příspěvku ve výši 900 Kč stoupne paní Černé měsíční důchod v průměru o 115 Kč (40 Kč x 12 měsíců + 900 Kč): 12 měsíců) v příštím roce.

 

Zdroj: http://www.duchod.cz/kdy-obdrzi-duchodci-jednorazovy-prispevek-600-kc/


1. 10. 2015 Zobrazit méně

Stránka

Facebook Twitter