Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Stránka

Připravte děti na bezpečnou cestu do školy s předstihem


Jelikož se blíží konec letních prázdnin a tím i bezstarostného užívání si volna našich dětí, je potřeba jim opět připomenout pravidla bezpečného chování a pohybu v dopravě. Po prázdninách se děti budou pohybovat jako chodci v silničním provozu častěji, ať už při cestě do školy, do zájmových kroužků nebo jen na návštěvu ke kamarádům.

 

Pro některé děti se bude jednat o jejich první cestu do školy, kdy je budou doprovázet rodiče a učit je zásady bezpečného chování a správného řešení dopravních situací. V první řadě je důležité najít bezpečnou cestu. Hledejte proto trasu, na které jsou chodníky, přechody pro chodce se semafory, podchody či nadchody, ideálně stezka pro chodce. Tuto cestu si s dítětem několikrát projděte a upozorněte ho na možná nebezpečí. Pečlivě dětem vysvětlete pravidla chůze po chodníku i krajnici, ale také pravidla přecházení pozemní komunikace:

 

  • Rozhlížíme se vlevo, vpravo a znovu vlevo před přecházením a současně po celou dobu přecházení.
  • Navážeme oční kontakt s řidičem před vstupem na silnici a ujistíme se tak, že nás řidič vidí a zastaví.
  • Nespoléháme se však jen na oči, ale také na sluch. Proto nepřecházíme se sluchátky na uších nebo při telefonování.
  • Po přechodu chodíme vpravo, neutíkáme, nevbíháme.
  • Na přechodu se semaforem přecházíme na zelenou. V případě, že se během přecházení rozsvítí červená, přecházení rychle dokončíme, nevracíme se zpět.
  • Nespoléháme se na absolutní přednost na přechodu. Řidiči nás mohou přehlédnout.
  • Nepřecházíme vozovku bezprostředně před blížícím se vozidlem, vyčkáme, až vozidlo opravdu zastaví.
  • Mimo přechod přecházíme jen na bezpečných a přehledných místech nejkratší cestou přes silnici, to znamená kolmo k její ose.

 

Dětem je třeba také vysvětlit, že auta při jízdě nejsou schopna zastavit hned, proto je nutné při přecházení správně odhadnout jejich rychlost a vzdálenost. Vozidla s právem přednosti v jízdě, tedy se zapnutou „houkačkou“, mají vždy přednost, stejně tak má přednost před chodci tramvaj, i když je chodec na přechodu.

 

Důležitou zásadou bezpečného pohybu v dopravě je viditelnost chodců, tedy vidět a být viděn. Oblékejte proto své děti do pestrého oblečení a svršků opatřených reflexními prvky. Ty by měly být i na aktovkách a batozích.    

 

Udělejte tedy maximum pro bezpečnost svých dětí v dopravě a předejte jim základní informace o bezpečném chování a správném řešení dopravních situací. Dopravní výchova by neměla začít až ve škole, ale již doma.

 

Také policisté budou na začátku školního roku připraveni. Stejně jako v předchozích letech, také letos proběhne celorepubliková dopravně preventivní akce s názvem „Zebra se za Tebe nerozhlédne“. Policisté budou na vybraných stanovištích na přechodech pro chodce v blízkosti školských zařízení dohlížet na dodržování pravidel pro přecházení pozemních komunikací a také komunikovat na toto téma zejména s chodci školou povinnými. Už 4. září od 7:00 do 8:00 hodin se budete moci setkat s policisty v rámci této akce např. na přechodu pro chodce u ZŠ Provaznická v Ostravě-Hrabůvce.

 

 

                                                                                                          por. Bc. Kateřina Kubzová

                                                                                                    komisař oddělení tisku a prevence

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


10. 8. 2017 Zobrazit méně

Stránka

Facebook Twitter