Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Stránka

Veřejné připomínkování návrhu II. Plánu rozvoje rodinné politiky ve městě Příboře na období 2018 – 2020


Vážení spoluobčané,
Pracovní skupina pro rodiny a děti a pro osoby ohrožené sociálním vyloučením a Pracovní skupina pro seniory a osoby se zdravotním postižením v rámci komunitního plánování ve městě Příboře předkládá veřejnosti návrh II. Plánu rozvoje rodinné politiky města Příbora na období 2018 – 2020 k veřejnému připomínkování.

Připomínky na připomínkovacím formuláři je možno zasílat nejpozději do 20. 10. 2017 elektronicky e-mailem na adresu: soc@pribor-mesto.cz, nebo doručit na Městský úřad Příbor, odbor sociálních věcí, Freudova 118, Příbor. Připomínky, které budou zaslány po tomto termínu, nebudou zpracovány.

Chcete-li se aktivně podílet na procesu komunitního plánování sociálních služeb a rodinné politiky ve městě, neváhejte nás kontaktovat na e-mailové adrese: soc@pribor-mesto.cz nebo odboru sociálních věcí Městského úřadu Příbor, ul. Freudova 118, Příbor.

 

Za řídící skupinu

Bc. Lenka Filipcová

vedoucí odboru sociálních věcí 

Návrh II. p,lánu rozvoje rodinné politiky

 

Připomínkovací formulář


24. 9. 2017 Zobrazit méně

Stránka

Facebook Twitter