Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Stránka

Tísňová péče - pomoc seniorům a osobám se zdravotním postižením


Tísňová péče zajišťována organizací ŽIVOT 99 – Jihlava, z. ú. je terénní forma pomoci, která podporuje seniory a osoby se zdravotním postižením v jejich přirozeném prostředí a umožňuje jim zůstat co nejdéle ve svém domově.

 JAK SLUŽBA FUNGUJE?

Služba tísňové péče je poskytována po telefonu nepřetržitě, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Klient u sebe nosí tísňové tlačítko (pověšené na krku nebo jako náramek na ruce) a pokud se ocitne v tísni (upadne a zraní se, náhle se mu zhorší zdravotní stav, je přepaden apod.), stiskne tlačítko a pomocí telefonu s hlasitým výstupem je spojen s dispečinkem organizace. Uživatel volá do prostoru, co se stalo, a pracovník mu zprostředkuje adekvátní pomoc (kontaktování rodinných příslušníků či sousedů, rychlou záchrannou službu, policii apod.).

Např. senior upadne v koupelně a nemůže se zvednout. Stiskne tísňové tlačítko a zavolá do prostoru „pomoc, upadl jsem a zlomil jsem si nohu“.  Pracovník ho slyší, vede s ním dialog a zajistí mu potřebnou pomoc.

Součástí zařízení (tzv. terminální stanice) je také čidlo pohybu, které monitoruje pohyb uživatele po bytě/domě (nejedná se o kameru ani o fotoaparát). Pokud uživatel upadne a nemá u sebe tísňové tlačítko, čidlo neaktivitu zachytí a předá zprávu na dispečink. Celá záchranná akce se tak opakuje.

 KOMU JE SLUŽBA POSKYTOVÁNA?

- seniorům (od 60 let)

- osobám se zdravotním postižením starším 19 let:

   osoby s chronickým onemocněním (diabetes, epilepsie, roztroušená skleróza...)

   osoby s tělesným postižením

   osoby se zrakovým postižením

   osoby s jiným zdravotním postižením (osoby s onkologickým onemocněním...)

KDE JE SLUŽBA POSKYTOVÁNA?

Tísňovou péči poskytuje ŽIVOT 99 – Jihlava, z. ú. v domácím prostředí po celé České republice.

 O CO SE SLUŽBA SNAŽÍ?

 • o snížení rizik poškození zdraví či života související s věkem nebo zdravotním stavem
 • o zajištění bezpečnosti
 • o zajištění pomoci v případě krizové situace (pád, zhoršení zdravotního stavu)
 • o posílení soběstačnosti a oddálení tak nutnosti stěhování do pobytového zařízení
 • o podporu psychické pohody 

 KOLIK ZA SLUŽBU ZAPLATÍTE?

 • 350 Kč za měsíc
 • napojení zařízení je bezplatné
 • v případě odpojení na vlastní žádost si účtujeme 1035,- Kč

  JAK ZAŘÍDÍTE TÍSŇOVOU PÉČI?

 • nejprve je nutné podat ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ TÍSŇOVÉ PÉČE (je k dispozici na webových stránkách: www.zivot99-jihlava.cz nebo na odboru sociálních věcí Městského úřadu Příbor ,
 • poté Vás bude kontaktovat vedoucí tísňové péče a domluví se s Vámi na veškerých podrobnostech,
 • napojení zařízení se snaží organizace zajistit v co nejkratším možném termín
 • k napojení zařízení potřebujete pevnou linku nebo SIM kartu (libovolný operátor).

 NA KOHO SE MŮŽETE OBRÁTIT?

Městský úřad Příbor

Odbor sociálních věcí, Freudova 118, Příbor  

Bc. Lenka Filipcová, tel. 556 455 470, Mgr. Karolína Najzarová, tel. 556 455 472, kontaktní e-mail: soc@pribor-mesto.cz 

 

nebo přímo na organizaci Život 99 – Jihlava, z. ú., Žižkova 98, Jihlava 586 01,  

agendu tísňové péče zajišťuje vedoucí tísňové péče Mgr. et Mgr. Blanka Suková, DiS.

kontaktní email: sukova@zivot99-jihlava.cz, telefon: 567 211 695

 

 


9. 2. 2018 Zobrazit méně

Stránka

Facebook Twitter