Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Stránka

Daňové přiznání starobních důchodců


V řádném starobním důchodu je možné současně pobírat libovolně vysoké příjmy a důchod. Důchodci mající zdanitelné příjmy nejenom ze zaměstnání se však nevyhnou podání daňové přiznání. V daňovém přiznání za rok 2015 mohou všichni starobní důchodci uplatnit základní slevu na poplatníka ve výši 24 840 Kč. Daň z příjmu se tak nemusí platit vždy.

Daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob nemusí podávat pouze důchodci mající příjmy ze samostatné výdělečné činnosti, ale i např. důchodci mající příjmy z pronájmu, kapitálového majetku nebo z ostatních příjmů. Nárok na základní slevu na poplatníka za celý rok 2015 ve výši 24 840 Kč mají nárok všichni daňoví poplatníci. Základní slevu v celém rozsahu uplatní i např. důchodci, kteří si přivydělávali vlastní samostatnou výdělečnou činností pouze po část roku nebo důchodci mající příjmy z pronájmu pouze za část roku.

Jak je to u příjmů ze zaměstnání?

Penzisté mající v řádném důchodu příjmy pouze ze zaměstnání nemají zpravidla žádné daňové starosti. U svého zaměstnavatele podepíší prohlášení k dani a daňovou slevu na poplatníka ve výši 2 070 Kč měsíčně za ně uplatňuje zaměstnavatel. Zaměstnavatel je rovněž zodpovědný za výpočet sociálního pojištění a zdravotního pojištění ze zaměstnání. Daňové záležitosti za celý rok je následně možné vyřídit prostřednictvím ročního zúčtování k dani, o které je potřeba zaměstnavatele požádat. Na základě prováděného ročního zúčtování daně nemůže vzniknout daňový nedoplatek. Pracující důchodci mají při splnění zákonných podmínek nárok na daňové slevy a daňové odpočty jako ostatní zaměstnanci. Všechny doklady snižující daň z příjmu (např. odpočet darů) je nutné doručit mzdové účetní do 15. února.

Daňový základ do 165 690 Kč, daň se neplatí

V praxi uplatnění základní slevy na poplatníka ve výši 24 840 Kč znamená, že důchodci mající daňový základ do 165 690 Kč (v daňovém přiznání se zaokrouhluje daňový základ na celé stokoruny dolů) nezaplatí na dani z příjmu fyzických osob nic. Přesto je v takovém případě nutné podat daňové přiznání na finanční úřad v zákonném termínu. Základní termín pro podání daňového přiznání za rok 2015 je do 1. dubna 2016. Při zpracování daňového přiznání daňovým poradcem se základní lhůta o tři měsíce prodlužuje.

Praktický příklad

Paní Dvořáková je v řádném starobním důchodu. Za měsíce září až prosinec 2015 měla příjem z pronájmu nemovitosti ve výši 40 000 Kč. U pronájmu je možné uplatnit výdaje ve skutečné výši nebo 30% výdajovým paušálem. Paní Dvořáková uplatní výdaje 30% výdajovým paušálem. Příjem z pronájmu za rok 2015 je tedy 40 000 Kč a výdaj 12 000 Kč (40 000 Kč x 30 %). Daňový základ z pronájmu je tedy 28 000 Kč (40 000 Kč – 12 000 Kč) a vypočtená daň z příjmu 4 200 Kč (28 000 Kč x 15 %). Při příjmech z pronájmu je nutné vyplnit přílohu číslo dva daňového přiznání. Přestože paní Dvořáková měla příjem z pronájmu pouze ve čtyřech měsících roku 2015, tak může v daňovém přiznání uplatnit slevu na poplatníka v plném rozsahu. Z důvodu uplatnění slevy na poplatníka ve výši 24 840 Kč je daňová povinnost 0 Kč. Sleva na poplatníka může snížit vypočtenou daň z příjmu fyzických osob maximálně do nuly.

Kdy musí důchodci vyplnit přehledy?

Přehled o příjmech a výdajích pro místně příslušnou OSSZ a příslušnou zdravotní pojišťovnu, u které je důchodce pojištěncem, je nutné podat pouze v případě, že má důchodce během roku příjmy ze samostatné výdělečné činnosti. Není přitom rozhodující, zdali jeden měsíc nebo celý rok. Výkon samostatné výdělečné činnosti ve starobním důchodu je považován pro účely placení pojistného za vedlejší zdroj příjmů. Sociální pojištění i zdravotní pojištění se vypočítává ze skutečného vyměřovacího základu, kterým je polovina daňového základu. Při vedlejší samostatné výdělečné činnosti nemusí být dodržen minimální vyměřovací základ jako je tomu v případě hlavní samostatné výdělečné činnosti. Když je hrubý zisk za celý rok 2015 do 63 865 Kč tak se dokonce sociální pojištění vůbec neplatí. Při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti po část roku se limit poměrně snižuje. I když je vyčíslené sociální pojištění za celý rok 2015 nulové, tak je potřeba odevzdat přehled o příjmech a výdajích na místně příslušnou OSSZ. Základ termín pro odevzdání přehledů o příjmech a výdajích na místně příslušné OSSZ a zdravotní pojišťovně za rok 2015 je do 2. května 2016. Při zpracování daňového přiznání daňovým poradcem se lhůta o tři měsíce prodlužuje.

U ročního důchodu do 331 200 Kč se daň neplatí

V drtivé většině případů důchody nepodléhají v Česku zdanění. Důchody jsou od daně z příjmu fyzických osob za rok 2015 osvobozeny až do souhrnné částky 331 200 Kč (36násobek minimální mzdy platné k 1. lednu 2015 ve výši 9 200 Kč). Měsíční důchod nad 27 600 Kč pobírá velmi málo důchodců. Sociální pojištění a zdravotní pojištění se z důchodu neplatí nikdy. Za všechny důchodce platí příslušné zdravotní pojišťovně zdravotní pojištění stát.

Kdy se daní celý důchod?

Daňové osvobození pro ročně obdržený důchod však nemohou uplatnit důchodci mající během roku 2015 vlastní příjem ze zaměstnání a dílčí základy daně ze samostatné výdělečné činnosti nebo pronájmu 840 000 Kč a více. Důchodci, kteří si k důchodu během roku 2015 přivydělali takto vysoké částky, budou v daňovém přiznání k dani z příjmu fyzických osob uvádět celý obdržený důchod během roku 2015.

 Praktický příklad

Pan Černý pobírá během roku měsíční důchod 15 500 Kč. Pan Černý měl za celý rok 2015 daňový základ z pronájmu rozsáhlého majetku ve výši 880 000 Kč. Pan Černý bude muset v daňovém přiznání uvést i obdržený důchod za celý rok 2015. Daňový základ bude 1 066 000 Kč (880 000 Kč + (15 500 Kč x 12 měsíců). Na dani z příjmu fyzických osob zaplatí pan Černý za celý rok 2015 částku 135 060 Kč (1 066 000 Kč x 15 %) – 24 840 Kč). S placením sociálního pojištění a zdravotního pojištění nemá pan Černý žádné starosti, do základního termínu doručí na finanční úřad daňové přiznání.

Zdroj: http://www.duchod.cz/danove-priznani-starobnich-duchodcu/


26. 12. 2015 Zobrazit méně

Stránka

Facebook Twitter