Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Stránka

Rozvod a důchod


Každý rozvod poznamenává bývalý manželských pár i finančně. Rozvod je samozřejmě nepříjemný i s ohledem na důchodové nároky. Podívejme se na praktické příklady, jak rozvod poznamenává výpočet starobního důchodu nebo pozůstalostního důchodu.

 

Výpočet starobního důchodu je zcela individuální záležitostí, kterou ovlivňuje pouze vlastní průběh pojištění. Výše příjmů manžela (manželky) nemá žádný vliv na výši důchodu manželky (manžela). Případný rozvod se tedy přímo nedotýká vlastního výpočtu důchodu, neboť vlastní starobní důchod závisí na získané době pojištění a výši osobního vyměřovacího základu (průměrné měsíční mzdě za odpracované roky). Při výpočtu starobního důchodu platí, že čím vyšší doba pojištění a vyšší osobní vyměřovací základ, tím vyšší starobní důchod.

 

Rozdílné důchody manželů

V praxi tak dochází k situaci, že jeden z manželů se věnuje výhradně své kariéře a druhý z manželů z důvodu starosti o domácnost má pouze nižší příjmy, např. z důvodu práce na zkrácený úvazek. Měsíční starobní důchod obou manželů se může citelně lišit, např. jeden z manželů může pobírat 14 000 Kč a druhý 7 000 Kč. Pokud manželé žijí i v důchodu spolu a dohromady hospodaří, potom není u fungujícího manželského finanční problém, neboť mají peníze dohromady. Jiná situace je v případě rozvodu.

 

Nižší důchod je dobré zohlednit

Když dojde k rozvodu, přičemž měli oba manželé během trvání manželství značně rozdílné příjmy, tak je potřeba počítat, že životní úroveň obou manželů bude rozdílná i v důchodu. Mnohdy může být důsledkem nižšího důchodu akceptace nižšího příjmu jednoho z manželů, aby bylo možné skloubit péči o děti a práci. Nižší příjmy v produktivním věku potom mají za následek i nižší důchod a nižší životní úroveň v důchodu. Při řešení finanční otázky při rozvodu je dobré zohlednit i otázku finančního zabezpečení v důchodu. Zodpovědné manželské páry si např. spoří a investují na penzi ve stejném rozsahu ve vybraných finančních produktech. Dostatečné vlastní finanční produkty určené k zajištění na důchod potom tvoří dostatečný finanční polštář v důchodu.

 

Praktický příklad

Pan Novák získá dobu pojištění v rozsahu 43 let a jeho průměrná měsíční mzda za odpracované roky je 45 500 Kč. Paní Nováková získá dobu pojištění v rozsahu 37 let, ale její průměrná měsíční mzda za odpracované roky je pouze 10 500 Kč. Paní Nováková má nízkou průměrnou mzdu za odpracované roky, neboť řadu let pracovala pouze na zkrácený úvazek, aby se mohla postarat o děti, neboť manžel býval často do večera v práci, a poté pečovala o své rodiče a rodiče manžela, kteří měli zdravotní problémy.

  • Pan Novák bude mít měsíční státní důchod dle výpočtové formule roku 2015 ve výši 15 620 Kč a paní Nováková ve výši 8 228 Kč.

Kvůli rozvodu v předdůchodovém věku bude životní úroveň paní Novákové v důchodu nižší, neboť její vlastní důchod je jen 52,7 % měsíčního důchodu pana Nováka.

 

Důchodový věk se nemění

Do řádného starobního důchodu je možné odejít při dosažení řádného důchodového věku a získání potřebné doby pojištění. Důchodový věk se u mužů liší dle ročníku narození. U žen závisí důchodový věk na ročníku narození a počtu vychovaných dětí. Případný rozvod nemá na důchodový věk muže žádný vliv, a to ani v případě, že jsou mu svěřeny do péče děti, o které se stará. Dle současné legislativy přitom dochází k postupnému sjednocování důchodového věku, např. lidé narození v roce 1977 mají důchodový věk dle současné legislativy 67 let, přičemž již u žen není rozhodující kolik dětí vychovaly.

 

Nárok na vdovský důchod po bývalém manželovi nevzniká

Vdovský důchod nebo vdovecký důchod náleží pouze při splnění zákonných podmínek po zemřelém manželovi. Po rozvodu nelze tedy pobírat vdovský důchod po zemřelém bývalém manželovi (manželce). Stejně tak nenáleží vdovský důchod po zemřelém druhovi. Vdova má ze zákona nárok na vdovský důchod po manželovi, jestliže zemřelý manžel pobíral starobní důchod nebo invalidní důchod, nebo ke dni smrti splnil podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod případně starobní důchod nebo zemřel následkem pracovního úrazu.

 

Praktický příklad

Paní Nováková byla provdána za pana Nováka 30 let. V předdůchodovém věku se rozvedli a zakrátko se pan Novák znovu oženil. Dva roky po uzavření nového manželství pan Novák umřel. Přestože byla paní Nováková za pana Nováka provdána 30 let, tak nebude po panu Novákovi pobírat žádný důchod. Nárok na vdovský důchod v plné výši bude mít pouze nová manželka pana Nováka.

 

Sirotčí důchod rozvod neovlivňuje

Díky rozvodu rodičů se nemění důchodové nároky dětí v případě jejich úmrtí. Nárok na sirotčí důchod má nezaopatřené dítě po svém rodiči, jestliže rodič pobíral starobní důchod nebo invalidní důchod (prvního stupně, druhého stupně nebo třetího stupně) nebo ke dni smrti splnil zemřelý rodič podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod nebo starobní důchod nebo zemřel následkem pracovního úrazu. Nejdéle může nezaopatřené dítě pobírat sirotčí důchod do 26 let. Podmínka nezaopatřenosti je splněna zejména při studiu.

 

Praktický příklad

Manželé Novotní se rozvedli, jejich dcera Jana zůstala v péči matky. Pan Novotný se následně znovu oženil. Během studií dcery Jany na vysoké škole její otec zemřel. Slečna Jana bude mít nárok na sirotčí důchod po svém otci, přestože se již minulosti s její matkou rozvedl. O sirotčí důchod je nutné si písemně zažádat na místně příslušné OSSZ.

 

Zdroj: http://www.duchod.cz/rozvod-a-duchod/


3. 11. 2015 Zobrazit méně

Stránka

Facebook Twitter