Obsah

Kluby seniorů

Klub seniorů města Příbora, z.s.
náměstí Sigmunda Freuda 19, Příbor, 742 58
Kontakt: Lexa Friedrich - předseda spolku: 556 725 262, 602 603 200
    Miluše Bergrová - jednatelka: 556 725 105, 725 109 956
 
Klub slouží seniorům města Příbora a jeho okolí, kde si denně mohou v příjemném prostředí s posezením při kávě nebo čaji popovídat o svých denních starostech. Pro členy Klubu se pořádají poznávací zájezdy, exkurze, přednášky s různou tématikou a další kulturní akce.
 

 
Klub důchodců Hájov
Hájov 87, Příbor, 742 58
 
Klub důchodců Hájov sdržuje seniory místní části Hájov - Příbor. Senioři pořádají poznávací zájezdy, výstavky ovoce i ručních prací, různé besedy, přednášky apod.
 

 
Klub vojenských důchodců Příbora
Dukelská 1346, Příbor, 742 58
 
Klub vojenských důchodců sdružuje důchodce rezortu Ministerstva obrany ČR. V Klubu je taktéž činný Svaz letců ČR, odbočka plk. JUDr. Vladimíra Vaňka, č. 18 Příbor.
Klub je otevřen:
  • každé úterý od 14:00 do 18:00 hodin pro Klub vojenských důchodců,
  • první a třetí pondělí v měsíci: od 14:00 do 17:00 hodin je Dámský klub,
  • poslední úterý v měsíci: od 14:00 hodin pro Radu Klubu,
  • poslední čtvrtek v měsíci: od 14:00 hodibn pro Vojenské sdružení rehabilitovaných.

 


 
Klub Tatra
Dukelská 1346, Příbor, 742 58
Kontaktní osoba: Helena Peláková, 739 038 314
 
Klub seniorů sdružuje bývalé zaměstnance Tatry Příbor. Klub je otevřen každé pondělí a pátek v době od 08:30 do 11:00 hodin.

 

 
                

 

Facebook Twitter