Obsah

Drogy

Drogy se dají v zásadě rozdělit na čtyři základní skupiny. Tyto skupiny látek se mezi sebou liší vzhledem, účinky, průběhem závislosti, ale i mírou rizika pro uživatele. K těmto nelegálně vyráběným látkám je možno dále přičlenit skupinu pátou – léky s účinky ovlivňujícími psychiku, tedy jinak řečeno, legální drogy.

d

první skupina Konopné drogy
druhá skupina Opiáty
třetí skupina Stimulační látky
čtvrtá skupina Halucinogeny
pátá skupina Psychotropní léky

 

Častým motivem k začátku braní drog a vytváření závislosti je zvědavost. Mnoho lidí vyzkouší drogu jen proto, že chce zkusit, jaké to je. Dalším motivem je stres nebo životní problém, který daný člověk není schopen řešit jinak, než útěkem. Nejčastějším motivem je iniciátorem parta, k níž daný člověk patří a do které chce patřit i nadále, a proto se nechá k drogám „donutit“.

Pamatuj si:

 • Žádná droga Ti nikdy problém nevyřeší!!!
 • Ze zvědavosti se snadno přehoupneš do návyku – nestojí to za to.
 • Pokud Ti kamarád nabízí drogu – není to kamarád.
 • Neskrývej svůj problém.
 • Nedej se vydírat.
 • Když máš problém, svěř se rodičům, učitelům nebo lékaři.

Důležité informace:

Poranění o pohozenou jehlu

V posledních letech se stále častěji setkáváme s problémem, kterým jsou poranění o pohozené injekční jehly. Tyto injekční jehly odhazují na veřejných prostranstvích většinou injekční uživatelé drog a tím bezprostředně ohrožují osoby, které se o ně náhodně poraní. O použité injekční jehly se děti obvykle poraní při hře na pískovišti či v parcích.

Opatření, která byste měli udělat při poranění o pohozenou injekční jehlu:

 • bezprostředně po poranění nechte ranku co nejdéle volně krvácet; krvácení sníží dávku viru, ranku nemačkejte,
 • po zastavení krvácení ranku důkladně vymyjte vodou a mýdlem a ošetřete desinfekčním roztokem – tyto roztoky mají antiseptický a protivirový účinek,
 • co nejdříve vyhledejte praktického lékaře, lékaře hygienické stanice nebo se přímo obraťte na nejbližší infekční oddělení nemocnice s poliklinikou.

Všeobecná opatření při nálezu pohozené injekční jehly nebo stříkačky:

 • objevíte-li někde pohozenou použitou injekční jehlu nebo stříkačku, zásadně se jí nedotýkejte a nález okamžitě oznamte Policii ČR na linku tísňového volání 158 nebo Městské policii na linku tísňového volání 156, jenž zabezpečí jejich bezpečnou likvidaci prostřednictvím vyškolených osob,
 • s použitými injekčními jehlami a stříkačkami se manipuluje pouze pomocí vhodného nástroje, např. pinzety nebo kleští, a poté se ukládají do pevného obalu s uzávěrem,
 • použité injekční jehly a stříkačky se likvidují jako nebezpečný infekční odpad a neměly by se dostat na volně přístupná prostranství.
Facebook Twitter