Obsah

Poradny

Občanská poradna Nový Jičín, kontaktní místo Příbor

Občanská poradna Nový Jičín, kontaktní místa Příbor, kterou zřídilo Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje, o. p. s., poskytuje bezplatně odborné sociální poradenství v oblastech pracovně právních vztahů a zaměstnanosti, sociální pomoci a sociálních dávek,  pojištění, bydlení, rodiny a mezilidských vztahů, majetkoprávních vztahů a náhrady škody, ve finanční a rozpočtové problematice (dluhové poradenství), zdravotní problematice, občansko-soudních řízeních, v oblasti veřejné správy, trestního práva, ústavního práva a ochrany spotřebitele.

Kontaktní údaje:
Adresa: náměstí Sigmunda Freuda 19, 742 58 Příbor, v přízemí Městského úřadu Příbor
Telefon: 556 709 403
Kontaktní osoba:  Mgr. Richard Pešat
Webové stránky: www.czp-msk.cz
Úřední hodiny v Příboře: úterý 9:00 do 12:00 hodin a od 13:00 do 16:00 (odpoledne pro objednané klienty)

 

Terénní program na Novojičínsku, RENARKON, o.p.s.

Posláním Terénního programu na Novojičínsku je vyhledávat a kontaktovat skrytou populaci uživatelů nealkoholových drog v jejich přirozeném prostředí, minimalizovat rizika spojená s užíváním nealkoholových drog a ochrana veřejnosti před negativními dopady spojenými s jejich užíváním. Svými aktivitami usilují o motivaci uživatelů nealkoholových drog směrem k zodpovědnějšímu chování vůči sobě a svému okolí.
 
Poradenská místa
Posláním Poradenského místa je poskytování služeb základního poradenství pro osoby závislé na nealkoholových drog, nebo drogami ohrožené, pro jejich rodiče, rodinné příslušníky a jiné blízké osoby. Poradenské místo je součástí Terénního programu na Novojičínsku.
 
Poradenské místo v Novém Jičíně je otevřeno každou středu a pátek od 08:00 do 11:00 hodin. Kontakt: 602 492 871, 775 614 376.
 
Poradenské místo v Kopřivnici je otevřeno každý čtvrtek od 13:00 do 16:00 hodin. Kontakt: 723 946 507.
 
Kontaktní údaje:
Štefánikova 1163
742 21  Kopřivnice
Telefon: 723 946 507
Kontaktní osoba: Mgr. Vít Svozil

 
Rodinná a manželská poradna Nový Jičín, centrum psychologické pomoci, p.o.
Štefánikova 826/7, Nový Jičín, 741 01
Kontaktní osoba: Bc. Ivana Dorotíková
E-mail: nj@cepp.cz
 
Poradna je určena pro rodiny s dětmi, děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, pro osoby v krizi (bez omezení věku). Poskytované služby jsou bezplatné. Klienti mohou vystupova anonymně. U nezletilých dětí se předpokládá spolupráce dalších členů rodiny. Pro objednání nejsou třeba žádná doporučení.
 
Odborné sociální poradenství
Poradna nabízí odborné sociální poradenství psychologické a sociální (manželské a párové, rodinné, individuální, krizové, rozvodové, porozvodové atd.).
 
Oblast náhradní rodinné péče
Rovněž poradna nabízí poradenství v oblasti náhradní rodinné péče ( odborné psychologické posouzení žádatelů o náhradní rodinnou péči, kurzy odborné přípravy pro budoucí pěstouny, osvojitele a děti, psychologické a sociání poradenství pro adoptivní a pěstounské rodiny, uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče atd.).

 
logo
Facebook Twitter