Navigace

Obsah

Bytová nouze

Byty pro sociální účely Příbor

Obecní byty ve městě vyčleněné pro sociální účely jsou určeny osobám v tíživé sociální či bytové situaci, osobám ohroženým sociálním vyloučením.

Kantaktní údaje:

Městský úřad Příbor
odbor sociálních věcí
Freudova 118
742 58  Příbor
Telefon: 556 455 471, 556 455 470
Kontaktní osoba: Mgr. Jarmila Kyjovská, Bc. Lenka Filipcová
E-mail: kyjovska@pribor-mesto.cz
 

Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, p.o.
Azylový dům a noclehárna
 
Sociální služby jsou určené osobám od 18 let, které se ocitly v nepřízivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení a mají zájem svou situaci řešit. Organizace může poskytnout nocleh a podporu při zajištění základních lidských potřeb důstojným způsobem a v přijatelných podmínkách.
 
Kontaktní údaje:
Česká 320
742 21  Kopřivnice
Telefon: 556 802 305
Kontaktní osoba: Ing. Eva Mündleinová
E-mail: sssmk@sssmk.cz
Web: www.sssmk.cz

 
SALUS, o.p.s.
Tyršova 1015, Kopřivnice, 742 21
Telefon: 556 810 160, 604 284 681
Kontaktní osoba: Lenka Šimková, ředitelka
E-mail: salus@cbox.cz
Web: www.domov-salus.cz
 
Společnost poskytuje 3 druhy služeb:
 
Pobytové služby: jedná se o azylový dům Domov pro matky a děti v nouzi Salus, který poskytuje pobytové služby matkám s dětětem nebo dětmi, které si nedokážou vlastními silami zabezpečit vhodné bydlení pro sebe a své děti, nebo o bydlení přišly. Po nezbytně dlouhou dobu má matka se svým dítětem (případně těhotná žena) možnost zabezpečit své základní potřeby. Zároveň může za podpory a pomoci odborných pracovníků začít řešit problémy, které způsobily její ztrátu bydlení.
 
Krizová pomoc pro děti od 3 do 18 let: jedná se o zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a které se náhle ocitly bez jakékoli péče, je ohroženo jejich zdraví nebo život. Je určeno také dětem, které jsou ohroženy nebo postiženy syndromem týrání, zneužívání a zanedbávání.
 
Sociálně aktivizační služby: jedná se o poskytování pomoci rodinám s dětmi v jejich domácnosti. Služby jsou poskytovány rodinám, které nedokážou samy bez pomoci řešit svou nepříznivou sociální situaci. V důsledku této situace je ohrožen příznivý vývoj dítěte. Mohou pomáhat i při řešení situací, kdy dítě již bylo z rodiny odebráno pro nepříznivý stav v rodině. Snaží se uživatele motivovat ke změně, která vede k odstraňování příčin jejich problémů.