Navigace

Obsah

Drogy

Drogy se dají v zásadě rozdělit na čtyři základní skupiny. Tyto skupiny látek se mezi sebou liší vzhledem, účinky, průběhem závislosti, ale i mírou rizika pro uživatele. K těmto nelegálně vyráběným látkám je možno dále přičlenit skupinu pátou – léky s účinky ovlivňujícími psychiku, tedy jinak řečeno, legální drogy.

d

první skupina Konopné drogy
druhá skupina Opiáty
třetí skupina Stimulační látky
čtvrtá skupina Halucinogeny
pátá skupina Psychotropní léky

 

Častým motivem k začátku braní drog a vytváření závislosti je zvědavost. Mnoho lidí vyzkouší drogu jen proto, že chce zkusit, jaké to je. Dalším motivem je stres nebo životní problém, který daný člověk není schopen řešit jinak, než útěkem. Nejčastějším motivem je iniciátorem parta, k níž daný člověk patří a do které chce patřit i nadále, a proto se nechá k drogám „donutit“.

Pamatuj si:

Důležité informace:

Poranění o pohozenou jehlu

V posledních letech se stále častěji setkáváme s problémem, kterým jsou poranění o pohozené injekční jehly. Tyto injekční jehly odhazují na veřejných prostranstvích většinou injekční uživatelé drog a tím bezprostředně ohrožují osoby, které se o ně náhodně poraní. O použité injekční jehly se děti obvykle poraní při hře na pískovišti či v parcích.

Opatření, která byste měli udělat při poranění o pohozenou injekční jehlu:

Všeobecná opatření při nálezu pohozené injekční jehly nebo stříkačky: