Obsah

Oddací dny

 

Oddací dny na rok 2024

 

Rada města Příbora schválila dne 24.10.2023 usnesením č. 7/19/RM/2023 oddací dny na rok 2024 .

 

  pátek sobota
leden 12.01.2024 13.01.2024
  26.01.2024  
únor 09.02.2024  
  23.02.2024 24.02.2024
březen 08.03.2024 09.03.2024
  22.03.2024  
duben 05.04.2024 06.04.2024
květen 10.05.2024 11.05.2024
  24.05.2024 25.05.2024
červen 07.06.2024 08.06.2024
  21.06.2024 22.06.2024
červenec 12.07.2024 13.07.2024
  26.07.2024 27.07.2024
srpen 09.08.2024 10.08.2024
  23.08.2024 24.08.2024
září 06.09.2024 07.09.2024
  20.09.2024 21.09.2024
říjen 04.10.2024 05.10.2024
  18.10.2024 19.10.2024
listopad 01.11.2024 02.11.2024
  22.11.2024  
prosinec 13.12.2024 14.12.2024

 

V době státních svátků se nebudou svatební obřady povolovat, jedná se o tyto dny:

 

01.01.2024      pondělí           Nový rok - Den obnovy samostatného českého státu

29.03.2024      pátek              Velký pátek

01.04.2024      pondělí           Velikonoční pondělí

01.05.2024      středa             Svátek práce

08.05.2024      středa             Den vítězství

05.07.2024      pátek              Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje

06.07.2024      sobota            Den upálení mistra Jana Husa

28.09.2024      sobota            Den české státnosti

28.10.2024      pondělí           Den vzniku samostatného československého státu

17.11.2024      neděle            Den boje za svobodu a demokracii

24.12.2024      úterý               Štědrý den

25.12.2024      středa             1. svátek vánoční

26.12.2024      čtvrtek            2. svátek vánoční

 

Seznam oddávajících pro volební období 2022-2026

Ing. arch. Jan Malík – starosta

Ing. Bohuslav Majer – místostarosta

 

Rada města Příbora dále pověřila v souladu s § 108 odst.  zákona č. 182/2000 Sb. o obcích usnesením č. 6/1/RM/2022 dne 25.10.2022 tyto členy zastupitelstva užíváním závěsného odznaku a vykonáváním svatebních obřadů, výročí svateb a vítání občánků:

Mgr. Pavel Netušil

Ivana Žárská

Mgr. Silvie Piškytlová

 

Rada města Příbora pověřila v souladu s § 108 odst.  zákona č. 182/2000 Sb. o obcích usnesením č. 19/6/RM/2022 dne 31.01.2023 tyto členy zastupitelstva užíváním závěsného odznaku a vykonáváním svatebních obřadů, výročí svateb a vítání občánků:

Ing. Dana Forišková, Ph.D.

 

Rada města Příbora pověřila v souladu s § 108 odst.  zákona č. 182/2000 Sb. o obcích usnesením č. 24/7/RM/2023 dne 22.02.2023 tyto členy zastupitelstva užíváním závěsného odznaku a vykonáváním svatebních obřadů, výročí svateb a vítání občánků:

Mgr. Miroslava Motlíčková Ratajová

Ing. Arnošt Vaněk

MUDr. Mořic Jurečka

MgA. Pavel Debef, Ph.D.

 

Rada města Příbora pověřila v souladu s § 108 odst.  zákona č. 182/2000 Sb. o obcích usnesením č. 23/11/RM/2023 dne 16.05.2023 tyto členy zastupitelstva užíváním závěsného odznaku a vykonáváním svatebních obřadů, výročí svateb a vítání občánků:

Mgr. Jiří Tuza

 

Pokud se uzavření manželství uskuteční ve schválených oddacích dnech, neplatí se žádný správní poplatek.

Pokud snoubenci požadují uzavření manželství mimo oddací den nebo mimo obřadní síň, což lze po dohodě s matrikářkou uskutečnit, musí se zaplatit správní poplatek. Správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů jsou následující:

§ 12, písm. a - d

a) Uzavření manželství mezi snoubenci, kteří nemají trvalý pobyt na území České republiky = 3.000,- Kč
b) Uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území České republiky = 2.000,- Kč
c) Vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost = 1.000,- Kč
d) Vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině = 500,- Kč.

Poplatek podle písmena a) - c) této položky se vybírá jen od jednoho ze snoubenců.
Poplatek podle písmene c) této položky se vybírá jen jednou, povoluje-li se uzavření manželství mimo úředně určenou místnost a současně i mimo stanovenou dobu.

Facebook Twitter