Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Oddací dny

Oddací dny na rok 2022

Dne 26.10.2021 byly na 55. schůzi, usnesením č. 13/55/RM/2021 Rady města Příbora, schváleny oddací dny pro rok 2022 dle následujícího harmonogramu:

 

pátek

sobota

úterý

leden

21.01.2022

22.01.2022

 

únor

18.02.2022

19.02.2022

22.02.2022

březen

04.03.2022

05.03.2022

 

duben

08.04.2022

09.04.2022

 

 

22.04.2022

 

 

květen

13.05.2022

14.05.2022

 

červen

17.06.2022

18.06.2022

 

 

24.06.2022

25.06.2022

 

červenec

08.07.2022

09.07.2022

 

 

22.07.2022

23.07.2022

 

srpen

05.08.2022

 

 

 

19.08.2022

20.08.2022

 

září

02.09.2022

03.09.2022

 

 

23.09.2022

24.09.2022

 

 

30.09.2022

 

 

říjen

 

01.10.2022

 

 

21.10.2022

22.10.2022

 

listopad

11.11.2022

12.11.2022

 

prosinec

09.12.2022

10.12.2022

 

 

V době státních svátků se nebudou svatební obřady povolovat, jedná se o tyto dny:

01.01.2022      Sobota             Nový rok Den obnovy samostatného českého státu

15.04.2022      Pátek               Velký pátek

18.04.2022      Pondělí            Velikonoční pondělí

01.05.2022      Neděle            Svátek práce

08.05.2022      Neděle            Den vítězství

05.07.2022      Úterý               Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje

06.07.2022      Středa             Den upálení mistra Jana Husa

28.09.2022      Středa             Den české státnosti

28.10.2022      Pátek               Den vzniku samostatného československého státu

17.11.2022      Čtvrtek            Den boje za svobodu a demokracii

24.12.2022      Sobota             Štědrý den

25.12.2022      Neděle            1. svátek vánoční

26.12.2022      Pondělí            2. svátek vánoční

 

Seznam oddávajících pro volební období 2018 - 2022

Ing. arch Jan Malík – starosta

Mgr. Pavel Netušil - místostarosta

Rada města Příbora dále pověřila v souladu s § 108 odst.  zákona č. 182/2000 Sb. o obcích usnesením č. 20/2/RM/2018 dne 27.11.2018 tyto členy zastupitelstva užíváním závěsného odznaku a vykonáváním svatebních obřadů, výročí svateb a vítání občánků:

Ing. Dana Forišková, Ph.D.

Ivana Žárská

Ing. Jana Svobodová

Mgr. Silvie Piškytlová

Ing. Bohuslav Majer

MUDr. Mořic Jurečka

Stanislav Štefek, DiS.

 

Pokud se uzavření manželství uskuteční ve schválených oddacích dnech, neplatí se žádný správní poplatek.

Pokud snoubenci požadují uzavření manželství mimo oddací den nebo mimo obřadní síň, což lze po dohodě s matrikářkou uskutečnit, musí se zaplatit správní poplatek. Správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů jsou následující:

§ 12, písm. a - d

a) Uzavření manželství mezi snoubenci, kteří nemají trvalý pobyt na území České republiky = 3.000,- Kč
b) Uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území České republiky = 2.000,- Kč
c) Vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost = 1.000,- Kč
d) Vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině = 500,- Kč.

Poplatek podle písmena a) - c) této položky se vybírá jen od jednoho ze snoubenců.
Poplatek podle písmene c) této položky se vybírá jen jednou, povoluje-li se uzavření manželství mimo úředně určenou místnost a současně i mimo stanovenou dobu.

Facebook Twitter