Obsah

Vysoké školy

Nevíte ještě, kam se přihlásit?

Zodpovězte si následující otázky:

  • Co vás nejvíce baví, zajímá, co vám jde a čím se chcete zabývat i nadále?
  • Dostanete se na danou školu a máte šanci tam vydržet? Neboli jaká je šance na přijetí a „úmrtnost“ – kolik studentů nedostuduje? Tyto údaje najdete na www.VysokeSkoly.com.
  • Uplatníte se po studiu? Jaké je uplatnění absolventů vybrané školy a průměrný plat? Nejlepší uplatnění na současném trhu práce je u absolventů lékařských, právnických a technických fakult, dobré u pedagogických a ekonomických oborů
  • Líbí se vám daná škola? Jak se prezentuje? Jaká je kvalita výuky, má škola vazbu na praxi nebo na vědu, zajímavé programy, kvalitní lektory a patřičné vybavení?
  • Finanční otázky – jaká je náročnost studia a životní náklady? Školné a stipendia? Lze zvládnout brigády nebo práci při studiu?
  • Zvládnete dojíždění nebo budete na koleji? Je kapacita kolejí dostatečná? Lze obor studovat v prezenční nebo kombinované formě?
  • Jste studijní typ a stojí vám to za to? Vydržíte náročné roky studia, zkoušky, stres, administrativní či jiné složitosti, pobyt na koleji?
Veřejná či soukromá? Výhody a nevýhody jednotlivých typů škol najdete zde.

Pokud již máte vybranou školu a obor, víte, zda studovat bakalářský či magisterský typ studia a máte představu, zda chcete studovat v prezenční nebo kombinované formě, čeká vás další příprava.

1. Přijímací řízení

Jaká je statistika? Do kdy a v jaké formě je nutno podat přihlášku, co musí být její součástí (přečtěte si v článku zde)? Jsou možnosti přijetí bez přijímací zkoušky? Kdy a kde se zkoušky konají? Kdy dostanu pozvánku? Jaká jsou kritéria hodnocení? Kdy budou k dispozici výsledky a je možnost odvolání?

2. Přijímací zkoušky

Co je obsahem přijímacích zkoušek? Kdy přesně se konají? Kolidují s termínem jiného přijímacího řízení? Kolik času je na přípravu a je možnost zvýšit šanci na přijetí (např. intenzivní přípravné kurzy, semestrální kurzy, nulté ročníky)?

Některé školy zveřejňují přijímací testy z minulých let, další najdete na vzdělávacích portálech (např. zde), další vycházejí v publikacích přímo na vysoké škole nebo jsou k dostání ve specializovaných knihkupectvích.

3. Den „D“

Praktické otázky – je lépe přijet o den dříve? Jaké jsou možnosti ubytování? Jak se tam dostanu a jaká je nutná časová rezerva? Kde přesně v budově se zkouška koná? Máte všechny požadované dokumenty, pozvánku a pomůcky?

Psychika a stres – pokud jste se připravovali, vyzkoušeli vzorové testy včetně časového limitu nebo alespoň máte představu o tom, jak testy vypadají, máte vyšší šanci na úspěch. Připravte si „katastrofický scénář“ – pokud nebudete přijati, můžete se připravit lépe v „nultém ročníku“, věnovat se jazykovému studiu, dostat se na jinou vysokou či vyšší odbornou školu nebo získat praxi v zaměstnání.

Všechny důležité informace najdete např. na www.VysokeSkoly.com.

 
Facebook Twitter