Obsah

Základní škola Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín

Světová škola plná čtenářů

Základní škola Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín se nachází v těsné blízkosti centra města Příbora. Poskytuje vzdělání cca 380 žákům v 1. - 9. ročníku. Od samotného počátku se škola zaměřuje na poskytování kvalitního základního vzdělávání pro všechny žáky včetně žáků se  speciálními vzdělávacími potřebami a cizinců. Výuka probíhá v osmnácti kmenových třídách a dále v odborných učebnách. V roce 2013 bylo vybudováno z projektu ROP Moravskoslezsko víceúčelové hřiště. Od roku 2007/2008 se na naší škole učí podle školního vzdělávacího programu s názvem Škola - cesta k poznání. Mezi hlavní principy tohoto školního vzdělávacího programu patří rozvoj dovedností a klíčových kompetencí uplatnitelných v praxi, rozvoj schopnosti diskutovat, prezentovat svou prácia obhájit svůj názor. Žáci II.stupně  se během školní docházky setkají se čtyřmi týdenními projekty, zaměřenými na různé oblasti.

Na prvním stupni byla do osnov zavedena Osobnostně sociální výchova, která se zaměřuje na rozvoj osobnosti, sociálních dovedností a morálních postojů žáků ve škole, přispívá
i k rozvíjení osobnosti žáků a dobrých mezilidských vztahů ve třídách.

V roce 2006 se naše škola zapojila do projektu Adopce na dálku. V roce 2018 škola získala prestižní titul „Světová škola.“ Naše škola spolupracuje se vzdělávací organizací Pomáháme školám k úspěchu, a stala se se jednou z pěti Čtenářských škol v Moravskoslezském kraji. Škola je také zapojena do sítě „Škol podporujících zdraví“.

 Pedagogové využívají moderní metody, včetně metod kritického myšlení. Žáci mají možnost výběru z řady volitelných předmětů. Ve škole se vyučují dva světové jazyky (anglický, německý).

Škola se prezentuje na veřejnosti Školní kapelou s pěveckým sborem a vydáváním školního časopisu Připínáček. Působí zde i žákovská samospráva. Škola je aktivně zapojena do mezinárodního projektu Global Schools, který se přiměřenou formou snaží žákům zprostředkovat témata Globálně rozvojového vzdělávání metodami projektové výuky.

Škola se velmi intenzivně stará o rozvoj environmentální výchovy u žáků, vede je k rozvoji čtenářské a kritické gramotnosti.

Velmi dobrá spolupráce je se členy Školské rady a Spolku rodičů a přátel školy.

                                                                                         Kolektiv pedagogů ZŠ Jičínské

 

Více informací na webu školy – www.zsjicinska.cz.

Spousty fotek z akcí školy a nejnovější aktuality jsou také na facebooku školy https://www.facebook.com/zsjicinskapribor.

Kontaktní údaje

Základní škola Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín
Jičínská 486
742 58 Příbor 

Vedení školy

Ředitelka školy
Mgr. Jarmila Bjačková

+420 556 722 485
j.bjackova@zsjicinska.cz

Zástupkyně ředitelky školy
Mgr. Dana Cágová

+420 556 722 485
d.cagova@zsjicinska.cz
 
Facebook Twitter