Obsah

Otcovství

Svobodná matka – na matrice je možno podepsat prohlášení o otcovství ještě než se dítě narodí, pokud nestihnete, lze i později. Na matriční úřad se musí dostavit oba rodiče a s sebou si vezmou rodné listy, občanské průkazy a nastávající maminka těhotenskou průkazku.

Dítě narozené v manželství – jako otec je automaticky zapsán manžel, pokud není otcem dítěte, může matka, manžel nebo i otec dítěte podat k soudu návrh na popření nebo určení otcovství. Manžel může popřít u soudu své otcovství do šesti měsíců ode dne, kdy se dozvěděl o pochybnostech, že je otcem dítěte, které se narodilo jeho manželce. Popřít své otcovství u soudu může však nejpozději do šesti let od narození dítěte.

Dítě narozené během rozvodu nebo do 300 dní po rozvodu – jako otec je zapsán manžel (bývalý manžel) – pak je nutné podat k soudu žalobu na popření otcovství (může podat matka nebo zapsaný otec). Před soudem je zároveň možné souhlasným prohlášením určit otce dítěte.

Na popření otcovství je lhůta 6 měsíců od narození dítěte (u otců v nesezdaných párech). Sporné situace vždy řeší soud.

tata

Facebook Twitter