Obsah

TRASA LAŠSKÉ NAUČNÉ STEZKY KOPŘIVNICÍ

Kdo chce důkladně poznat Kopřivnici, měl by poctivě projít celou trasu kopřivnické části Lašské naučné stezky.  Ta prochází nejatraktivnějšími místy Kopřivnice a jejího blízkého okolí. Na trase je 18 tematických tabulí, z toho 4 jsou společné se štramberskou větví, a přibližují nejrůznější zajímavosti o městě. Krom toho je na trase řada pozoruhodných výhledů do krajiny.
 

Základní charakteristika trasy:

  • Trasa je okružní s krátkou odbočkou ke zřícenině hradu Šostýna.
  • Celková délka naučné stezky je 16,8 km (16kilomerový okruh s 400 metrovou odbočkou).
  • Nejvyšším bodem stezky je vrchol Červeného kamene s nadmořskou výškou 690 m n. m.
  • Nejnižším bodem park Dr. Edvarda Beneše s nadmořskou výškou 326 m  n. m.
  • Celkové převýšení činí 364 m.
  • Zastavení stezky Botanická zahrada, Kamenárka, U Panny Marie a Bílá hora jsou společné pro Lašskou naučnou stezku Kopřivnicí a Lašskou naučnou stezku Štramberkem.
  • Stezka oficiálně začíná a končí na vlakovém nádraží v Kopřivnici, ale trasu lez různě upravit (viz výletní okruhy).
  • Některé zastavení a části stezky jsou dostupné s kočárkem či na kole (záleží na fyzické zdatnosti každého turisty).

Východzí místa:

Značení:

Naučná stezka     Trasa je značena značkou Klubu českýžch turistů pro naučné stezky.

Oblast Červeného kamene

Oblast Červený kámen

 

TIP:  Pro tuto oblast můžete využít i zkrácené výletní okruhy!


NÁDRAŽÍ – KOUPALIŠTĚ
Od nádraží ČD v Kopřivnici
(stojíme-li zády k budově) se vydáme vlevo po značce naučné stezky ulicí Hanse Ledwinky kolem supermarketu Penny Market. Na křižovatce s ulicí Husovou se dáme doleva nahoru podél zimního stadionu. Přejdeme železniční přejezd a pokračujeme touto ulicí až k letnímu koupališti.  ()


KOUPALIŠTĚ - BEZRUČOVA VYHLÍDKA - ŠOTÝN - RAŠKOVA VYHLÍDKA - JANÍKOVO SEDLO

Hřeben Brd

parkoviště je informační tabule k oblasti Červeného kamene a rozcestník Kopřivnice, koupaliště. Od něj se vydáme kamenitou stezkou, kterou po pravé straně lemují vzrostlé stromy. Po pár desítkách metrech dojedme k zastavení č. 1 – Husova lípa. Od lípy pokračujeme po lesním chodníčku Motýlím údolím podél bezejmenného potoka. Asi po 450 metrech dojdeme k tabuli se zastavením č. 2 – Jasníkova studánka. Od dní jdeme dále po chodníku k rozcestí čtyř pěšin. Zde odbočíme doleva a po úzké stezce vyjdeme na hřeben Brd. Vlevo se nachazí Bezručova vyhlídka a také zastavení č. 3 – Bezručova vyhlídka. Trasa dále pokračuje vpravo po hřebeni až k zastavení č. 4 – Hřeben Brd. Chodníček pokračuje dále po až k místu, kde z hřebenu schází na mýtinu s rozcestním. Odbočíme vlevo na lesní cestu a po ní dorazíme na další rozcestí tří cest, na kterém pokračujeme pravou cestou dolů.

TIP PRO ZIMNÍ OBDOBÍ

V období vegetativního klidu můžeme odbočit doleva, vystoupat do krátkého, ale prudkého kopce, a po asi 100 metrech odbočíme doprava na zpočátku širší a poté se zužující lesní cestu, která nás dovede až na vrchol Pískovny, kde za příhodného počasí je krásný rozhled. V létě není bohužel přes keře a listí nic vidět. Odtud se se vracíme stejnou cestou zpět až na rozcestí tří cest, odkud jsme se trasy odpojili. A pokračujeme cestou vlevo. Celá odbočka je značená malými zelenými trojúhelníčky

Trasa zakreslena do mapy.

Po široké cestě dorazíme k dalšímu rozcestí s trojúhelníkovitým ostrůvekem s několika stromy. Nacházíme se na rozcestí Pod Pískovnou. Z tohoto rozcestí po příkré cestě vpravo vede odbočka ke zřícenině hradu Šostýna. Nejprve ale dojdeme k zastavení č. 5 – Rozcestí čarodějnic, na kterém se setkává pět cest. Z rozcestí pokračujeme podél šostýnského rybníka a poté nahoru do kopce k zastavení č. 6 – Hrad Šostýn.

K vlastní zřícenině hradu se dostaneme, pokud pokračujeme dále do kopce po žluté významové značce hradu. Vracíme se po stejné cestě zpět k rozcesní Pod Pískovnou. Zahneme doprava na cestu vedoucí po vrstevnici kolem Pískovny. Po několika stech metrech zahlédneme mezi stromy na pravé straně mohutné vápencové skalisko se zastavením č. 7 – Raškův kámen. Od Raškova kamene pokračujeme dále kolem Buku černých myslivců až k zastavení č. 8 – Janíkovo sedlo.

Náročnější trasa přes vrchol Červeného kamene

Zbystříme pozornost, zvláště orientační smysly, protože budeme muset nejdříve najít úzkou pěšinku, jejíž směr je sice označen, nikoliv však její začátek. Postavíme se zády k tematické tabuli. Na okraji louky před námi, na níž je velký téměř kruhový keř, začíná slabě znatelná pěšina, která nás povede mezi tímto keřem a skupinou stromů do lesa. Na okraji lesa se pěšina změní v cestu, která stoupá zpočátku prudce nahoru. Jdeme stále do kopce, nikam neodbočujeme a asi po 800 metrech dojdeme k místu, kde se cesta dělí na dvě. Odbočíme doprava nahoru znovu do kopce. Pod vrcholem Červeného kamene si vpravo všimneme betonových kvádrů, pozůstatků po původním lyžařském vleku. Pěšinkou vedoucí podél bloků se dostaneme na malou plošinu pod vrcholem s tabulí zastavení č. 9 – Červený kámen.

Na samotný vrchol kopce vystoupíme po pěšince vlevo od tabule. Vrchol Červeného kamene je nejvyšší místo naučné stezky i Lašské brány Beskyd. Z vrcholu, odkud je nádherný výhled, pokračujeme dále po hřebeni až k místu, kde se cesta stáčí téměř kolmo vpravo dolů mezi zalesněnou holinu a vzrostlý les. Asi po 150 metrech zahneme opět doprava na cestu, která vede v první části po vrstevnici kolem Červeného kamene. Poslední úsek cesty kříží trasu sjezdovky na Červeném kameni. Na rozcestí s tzv. okružní cestou odbočíme vlevo a napojíme se na trasu pro méně zdatné a méně náročné turisty.
 

Zkratka mimo vrchol Červeného kamene

Trasa pro méně zdatné turisty, pozor tento 650metrový úsek není značen symbolem naučné stezky.

Popis trasy zkratky:

Stojíme-li zády k tematické tabuli č. 8 - Janíkovo sedlo, přímo před námi začíná, v první části poměrně prudce stoupající, kamenitá tzv. okružní cesta, která pokračuje po vrstevnici kolem Červeného kamene. U sjezdovky – turistický roczestník Pod Červeným kamenem – se opět napojuje na naučnou stezku (trasa zobrazena na mapě).

 


"OKRUŽNÍ CESTOU" DO ŠTRAMBERKA
Okružní cesta vede až k zastavení č. 10 - Okružní cesta a pokračuje dále kolem Červeného kamene. Poté, co se cesta zatočí doleva, klesá z kopce dolů. Na následujícím rozcestí odbočíme doprava a dojdeme k asfaltové cestě spojující Lichnov se Štramberkem. Odbočíme doprava a dostaneme se k vlakovému nádraží ve Štramberku, kde je umístěna informační tabule Lašské naučné stezky.

TIP:  Pro tuto oblast můžete využít i zkrácené výletní orkuhy!

Oblast Bílé hory

Z nádraží vede trasa stezky po dřevěném mostě nad kolejištěm. Pokračujeme do kopce, vlevo míjíme čerpací stanici. U autobusové zastávky přejdeme přes silnici a pokračujeme doprava nahoru kolem restaurace Na Palárně. Asi po 100 metrech odbočíme doprava do prudkého kopce. Za řadovými garážemi, které stojí na pravé straně, cesta zatáčí vlevo. Na následující křižovatce zahneme doprava opět nahoru. Po levé straně míjíme vstup do botanické zahrady - zastavení č. 11. Je-li otevřena, můžeme skrz k ní projít až k horní vstupní bráně, kde se napojíme na trasu.

V opačném případě pokračujeme po asfaltové cestě, která se pak změní v panelovou, po které pokračujeme nahoru až k sondě podzemního zásobníku plynu. Tady panelová cesta přechází v travnatou. Po ní dojdeme až ke skalám, které ohraničují vstup do lomu. Odbočíme vpravo na kamenitou pěšinku vedoucí po okraji lomu nahoru a dojdeme k zastavení č. 12 – Kamenárka.

Z Kamenárky pokračuje pěšina k sedlu, které leží mezi Kamenárkou a Bílou horou. Stojí tam mohutná lípa a „pomníček Panny Marie“ - v blízkosti je zastavení č. 13 - U Panny Marie. Odtud máme jako na dlani štramberské náměstí a hrad Trúbu. Dále pokračujeme mírně stoupající pěšinou do lesa. Nazývá se Sluneční stezka a serpentinami nás dovede až k patě rozhledny na vrcholu a k zastavení č. 14 – Bílá hora.

Z Bílé hory pokračujeme po kamenité a betonové „Hrstkově cestě“ dolů. U Hrstkova kamene se cesta stáčí téměř o 180 stupňů doleva, my však pokračujeme doprava. Asi po 30 metrech odbočíme mezi stromy vlevo dolů a po pěšince dojdeme k samostatně stojící skále. Zastavení č. 15 - Váňův kámen je na nejnižším místě dole pod skálou.

Pěšinou poté klesáme dolů až k Váňovu kříži, který stojí u asfaltové silnice – ulice Záhumenní. Zabočíme doleva a po ulici Záhumenní dojdeme k  zastavení č. 16 - Muzeum Fojtství. Prohlídka muzea stojí za to. Pokračujeme po ulici Záhumenní až k první odbočce doprava. Cesta nás vede podél zdi starého hřbitova. Odbočíme mírně vlevo a přejdeme po mostě přes potůček Kopřivničku. Za mostem se dáme opět doleva a po nové cyklostezce Kopřivnička. Podél potoka dojdeme k Erbenově ulici. Na ni zahneme doprava a před sebou uvidíme kostel sv. Bartoloměje. Dojdeme až k hlavní ulici Štramberské. Přejdeme přes ulici vlevo a dojdeme k zastavení č. 17 - Masarykovo náměstí.

Pokračujeme podél hlavní cesty směrem k centru města. Tabule posledního zastavení č. 18 – Sad dr. E. Beneše je vlevo od vchodu do tohoto parku. Po chodníku z plochých kamenů pokračujeme dále k asfaltové cestě. Po ní obkroužíme vpravo spodní část parku. Poté mineme vlevo obě vily bratrů Šustalových a za druhou z nich – Lašské muzeem v Šustalově vile – se dáme vlevo východem z parku k nádraží ČD v Kopřivnici, kde stezka končí.

ZASTAVENÍ LAŠSKÉ NAUČNÉ STEZKY KOPŘIVNICÍ:

» 1. Husova lípa
» 2. Jasníkova studánka
» 3. Bezručova vyhlídka
» 4. Hřeben Brd
» 5. Rozcestí čarodějnic
» 6. Hrad Šostýn
» 7. Raškův kámen
» 8. Janíkovo sedlo
» 9. Červený kámen
» 10. Okružní cesta
» 11. Botanická zahrada
» 12. Kamenárka
» 13. U Panny Marie
» 14. Bílá hora
» 15. Váňův kámen
» 16. Muzeum Fojtství
» 17. Masarykovo náměstí
» 18. Sad Dr. Edvarda Beneše


Zřizovatel stezky: město Kopřivnice
Zhotovitel informačních tabulí: Actaea - společnost pro přírodu a krajinu (úprava textů: Kateřina Kočí, grafika: sumec + ryšková)
Spolupracovali: Informační centrum Kopřivnice, Muzeum Fojtství, Lašská brána Beskyd, Geopark Podbeskydí
Autoři a zdroje fotografií: Marek Čech, Miroslav Galia, Eva Hettenbergerová, Milan Jurek, Šárka Klevarová, Roman Komender, Veronika Křístková, Dalibor Kvita, Josef Poruba, archiv Muzea Fojtství, archiv Města Kopřivnice, webové stránky: www.motylkove.cz (autor: David Breiter), www.kolas.cz (autor: Marek Vojtíšek), www.wikipedia.cz (autoři: James Lindsey, Hans Stieglitz, Marek Szczepanek, Luc Viatour), fotobanka.nabla.cz, www.botanickafotografie.cz
Provozovatel stezky: Klub českých turistů Kopřivnice
 


 

 

Ke stažení

Odkazy

 

Související odkazy

Facebook Twitter