Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Městský bytový fond

Město Příbor má v současné doby ve svém vlastnictví celkem 553 městských bytů. Z tohoto počtu tvoří cca 15 % byty v domech s pečovatelskou službou, které využívají senioři a osoby se zdravotním postižením,dále byty nízkého standardu a byty na ul. Jičínská 247, které jsou určené k sociálním účelům. Pronajímání zbylých 85 % bytů se řídí Pravidly pro přidělování bytů ve vlastnictví města Příbora.Za poslední 3 roky bylo přiděleno do nájmu občanům cca 51 obecních bytů.

Uvolněné byty ve vlastnictví města jsou pronajímány v souladu s pravidly třemi základními způsoby:

  • podle pořadníku,
  • za podmínky přistoupení k dluhu,
  • smluvní nájemné za m2 plochy bytu.

Při pronajímání obecních bytů podle pořadníku město vedle doby podání žádosti zohledňuje také rodinné poměry žadatele. Pravidla řeší také dočasné nájmy bytu, výměny bytů, podnájmy v bytech, uzavírání společného nájmu bytu apod.

Kontaktní osoba pro obecní byty:

 

Ing. Kateřina Honešová, odbor bytového a nebytového fondu
Tel.: 556 455 483
E-mail: honesova@pribor-mesto.cz

 
Kontaktní osoba pro byty v domě s pečovatelskou službou:
Bc. Lenka Filipcová, odbor sociálních věcí
tel.: 556 455 470
 
 

 

 

 

Pořadníky 2023  (244.46 kB)

 

 

 

Facebook Twitter