Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Organizace pomáhající rodinám s dětmi se ZP

 
Středisko rané péče SPRP Ostrava logo
Havlíčkovo nábřeží 2728/38
702 00  Ostrava
Telefon: 596 112 473, 774 567 236
Kontaktní osoba: Bc. Vladimíra Salvetová, vedoucí střediska
 
Ranou péči mohou bezplatně využít rodiny vychovávající děti se zrakovým a kombinovaným postižením, a to od doby narození dítěte nejvýše do 7 let. Pracovníci služby rané péče dojíždějí za rodinami do jejich domovů. Cílem služby rané péče je provázet rodiče v obtížné životní situaci a pomoci jim k tomu, aby si v této situaci věděli rady. Služba rané péče zároveň podporuje zdárný vývoj dětí s postižením.
 

 
Osobní asistence Novojičínsko, centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje, o.p.s. c
Sokolovská 9
741 01  Nový Jičín
Telefon: 556 709 403
Kontaktní osoba: Mgr. Richard Pešat
 
Osobní asistence je určena osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu vysokého věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Osobní asistence je určena osobám od 6 let věku. Mezi základní činnosti poskytované služby patří pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně a zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí atd.
 

 
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, oblastní odbočka Nový Jičín (SONS ČR)sons
Štefánikova 7, Nový Jičín, 741 01
Telefon: 732 248 200, 776 488 164
Kontaktní osoba: Bc. Martin Hyvnar, DiS.
 
Služby jsou určeny všem lidem ve věku 15 a více let, kteří mají zrakový deficit kombinovaný s dalším zdravotním postižením. Organizace poskytuje bezplatné odborné sociální poradenství v oblasti sociálních a dalších služeb pro zrakkově postižené, dávek hmotné nouze, sociální péče, státní sociální podpory, důchodového, nemocenského a zdravotního pojištění, pracovního práva a zaměstnanosti, vzdělávání, přípravy na povolání, rekvalifikace, v oblassti odstraňování bariér z hlediska potřeb zrakově postižených (pomoc při sepsání žádostí, odvolání a jiných právních úkonů). Organizace zapůjčuje speciální pomůcky pro zrakově postižené, vč. zaškolení v jejich používání.
 

 
Slezská Diakonie, denní stacionář EDENlogo
Beskydská 274, Nový Jičín, 741 01
Telefon: 556 729 122, 604 228 205
Kontaktní osoba: Mgr. Radka Čapková, vedoucí střediska
 
Posláním denního stacionáře EDEN Nový Jičín je podporovat lidi od 15 do 60 let se středně těžkým až těžkým mentálním a kombinovaným postižením, kteří potřebují pravidelnou dopomoc při běžným činnostech, jako je sebeobsluha, hygiena, mobilita, komunikace, v aktivním prožívání dne.
 

 
Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, p.o. bu
Česká 320, Kopřivnice, 742 21
Telefon: 556 802 305
Kontaktní osoba: Ing. Eva Mündleinová
 
Denní stacionář - služba denního stacionáře je určena lidem ve věku 18-45 let, popř. v situacích zvlášť hodného zřetele osobám nad 45 let, s mentálním postižením, popř. s přidruženým kombinovaným postižením, kteří potřebují individuálně zajišťovanou podporu a pomoc.
 

 
Škola života, o.p.s. s
Beskydská 176, Nový Jičín, 741 01
Telefon: 732 683 593
Kontaktní osoba: Mgr. Michal Holáň
 
Stacionář je určen osobám se zdravotním postižením do 18 do 65 let. Ve stacionáři se rádi setkávají lidé s obdobným osudemj, kteří zde mohou najít druhý domov, spoustu přátel a kamarádů. S pomocí zaměstnanců stacionáře se mohou mnohému naučit, jak trávit aktivně volný čas, jak se navzájem podporovat, jak řešit různé životní situace a naučit se být připraveni na to, co život přináší. Provozní doba denního stacionáře: pondělí až pátek od 7 do 15 hodin.
 

 
Svaz tělesně postižených v České republice, z.s. - místní organizace Příbor, p.s.
Náměstí S. Freuda 33, Příbor, 742 58 jm
Telefon: 556 725 189
Kontaktní osoba: Jiří Myška
 
Organizace zajišťuje základní sociální poradenství, účast na rekondičních pobytech, spolupracuje se všemi organizacemi podobného zaměření. Pořádá různé zájezdy, besedy s odbornou tématikou, pravidelné klubové středy a další zájmové aktivity. Organizace sdružuje nejen osoby s tělesným postižením, ale i s postižením vnitřním, sluchovým nebo zrakovým.
 

Centra pro handicapované děti: motylek
Dětské centrum Kopřivnice - ZŠ a MŠ Motýlek, Kopřivnice
Smetanova 1122, Kopřivnice, 742 21
Telefon: 556 810 242
 

 
Speciálně pedagogické centrum při Speciální škole pro žáky s více vadami
Komenského 64, Nový Jičín, 741 01
Telefon: 556 706 262
 
Facebook Twitter