Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Zahrada MŠ Frenštátské

Zahrada MŠ KamarádNávštěvní hodiny pro veřejnost

od 1. dubna do 31. října v pracovní dny od 16.00 do 19.hod.

• ve dnech pracovního volna od 9.00 hod.do 12.00, od 15.00 do 18.00 hod.

 

 • Zahrada je v provozu pouze za příznivého počasí.
 • V případě, že zahrada není využívána žádným návštěvníkem půl hodiny před běžnou dobou uzavření, je zahrada uzavřena předčasně.

 Obecná ustanovení:

 1. Návštěvník je povinen řídit se ustanoveními návštěvního řádu a pokyny správce.
 2. Návštěvník je povinen dodržovat pravidla slušného chování a dbát na pořádek, čistotu a vlastní bezpečnost.
 3. Vstup na zahradu je povolen pouze hlavním a vedlejším vchodem.
 4. Areál zahrady je přístupný dětem do 9-ti let za doprovodu dospělé osoby.
 5. Pobyt na dětských atrakcích je na vlastní nebezpečí. Dodržujte věkové hranice stanovené pro jednotlivé zahradní prvky. Za bezpečnost dětí odpovídá dospělá osoba, která děti doprovází.
 6. Návštěvník je povinen opustit areál nejpozději při skončení návštěvní doby dle návštěvního řádu zahrady.
 7. Na provoz zahrady pro veřejnost dohlíží správce, jehož povinnosti jsou zakotveny v provozním řádu.
 8. Provozovatel nenese odpovědnost za případnou ztrátu předmětů ve vlastnictví návštěvníka.

 

MŠ Frenštátská

 

Na školní zahradě je zakázáno:

 • vodění psů, koček a jiného zvířectva
 • kouření a používání alkoholických nápojů a omamných látek
 • odhazovat odpadky mimo sběrné nádoby
 • znečišťovat, poškozovat a neoprávněně manipulovat se zařízením a vybavením zahrady
 • jezdit na kole mimo prostor určený k této činnosti
 • manipulovat s otevřeným ohněm
 • užívat zařízení pokud je povrch namrzlý nebo kluzký, případně při zjištění závady     na zařízení
 • v horkém počasí může být povrch herních prvků rozpálen na teplotu, při níž hrozí vznik popálenin při doteku. Dospělá osoba je povinna teplotu zařízení předem překontrolovat, případně vstup dítěti na daný prvek zakázat

Důležitá telefonní čísla:

POLICIE 158

MĚSTSKÁ POLICIE 156

TÍŠŇOVÉ VOLÁNÍ 112

HASIČI 150

ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155

Facebook Twitter