Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Vystavení rodného listu

Narození děťátka je příslušnému matričnímu úřadu (podle místa narození dítěte) povinen sdělit lékař (prostřednictvím zdravotnického zařízení), který dítě rodil a ošetřoval po porodu. Jinak je povinen tak učinit rodič či ten, kdo se o narozeném miminku dozví. Toto sdělení má být provedeno do tří pracovních dnů po porodu. Příslušný matriční úřad Vám následně vystaví rodný list.

rodný list

Je možné, že ne všude se postupuje při vyřizování rodného listu dítěte stejně. Například je možné, že někde si na matrice vyžádají od rodičů i hlášení o narození dítěte, které vystavují v porodnici.

K vystavení rodného listu jsou potřeba tyto dokumenty, které po Vás budou chtít už v porodnici (každá porodnice ale postupuje také malinko odlišně, je proto dobré zjistit si tyto informace ještě před porodem):

 • souhlasné prohlášení rodičů o jménu dítěte,
 • občanské průkazy rodičů dítěte nebo cestovní doklady,
 • u dětí narozených za trvání manželství – oddací list rodičů,
 • u dětí narozených mimo manželství:
  • svobodné matce – rodný list,
  • rozvedené matce – rodný list, pravomocný rozsudek o rozvodu manželství,
  • ovdovělé matce – rodný list, úmrtní list manžela,
 • případně protokol o určení otcovství k nenarozenému dítěti.

Většinou tedy při odchodu z porodnice dostanete již sepsaný doklad pro vystavení rodného listu, s kterým se musíte po propuštění dostavit na matrice příslušného úřadu, do které spadá porodnice, kde se Vaše děťátko narodilo, a tam Vám bude rodný list vydán.

Rodný list mohou převzít:

 • rodiče dítěte (po předložení dokladu totožnosti),
 • prarodiče, případně sourozenci (po předložení dokladu totožnosti, rodného nebo oddacího listu),
 • zplnomocněný zástupce (po předložení dokladu totožnosti a plné moci).

 

Facebook Twitter