Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Uzavření manželství - formou občanského nebo církevního sňatku

Manželství vzniká svobodným a úplným souhlasným projevem vůle muže a ženy, kteří hodlají vstoupit do manželství (dále jen "snoubenci"), že spolu vstupují do manželství.

Sňatečný obřad je veřejný a slavnostní; činí se v přítomnosti dvou svědků.

Projeví-li snoubenci vůli, že spolu vstupují do manželství, osobně před orgánem veřejné moci provádějícím sňatečný obřad v přítomnosti matrikáře, jedná se o občanský sňatek.

Projeví-li snoubenci vůli, že spolu vstupují do manželství, osobně před orgánem církve nebo náboženské společnosti, jedná se o církevní sňatek.

Více informací

Farnost Příbor
Stojanova 364
742 58 Příbor

Duchovním správcem farnosti je P. Jindřich Švorčík a jáhenskou službu vykonává bratr jáhen Jaromír Bok.

Tel.: +420 556 725 104
Mobil: +420 607 639 798

E-mail: rkf.pribor@doo.cz

Facebook Twitter