Obsah

Jak na internet...

Internet je celosvětová síť otevřená všem lidem bez rozdílu. Tedy i těm dříve narozeným, kteří nevyrůstali u počítače, jako dnešní děti, ani jej pak nepoužívali v práci. Může být pro vás překvapující informace, že světově nejrychleji rostoucí skupinou uživatelů Internetu jsou lidé nad 50 let a využívají ho dokonce i lidé starší 85 let. Data z Českého statistického úřadu např. uvádějí, že v roce 2006 používalo internet 5,2 % obyvatel ve věku 65-74 let, zatímco v roce 2011 to již bylo 25 % (tj. 236 900 osob v daném věkovém rozmezí).

I přes tento trend však mnoho starších lidí často říká, že nové technologie už pro ně nejsou, myslí si, že by bylo pro ně obtížné se „na stará kolena“ učit ovládat počítač. Není však čeho se bát. Základy práce s počítačem a pohybování se ve světové síti může svým prarodičům hrdě vysvětlit i jejich vnuk, anebo se může senior zapsat do počítačových kurzů určených speciálně pro seniory. Kurzy pořádají neziskové organizace, kluby seniorů, univerzity třetího věku, ale i základní školy, kde roli učitelů převezmou žáci. Většina z kurzů je zdarma a kromě nových znalostí zde můžete najít i nové přátele. Nejdůležitější otázkou však je, co vám – seniorům – může Internet nabídnout.

Více informací

Zajímavé odkazy na webové stránky pro seniory:

Facebook Twitter