Obsah


Péče o seniora

ruky

Domy s pečovatelskou službou v Příboře

Domy s pečovatelskou službou jsou určeny pro osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení.  Žádost o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou se podává na odboru sociálních věcí Městského úřadu Příbor.

Kontaktní údaje:
Adresa: Jičínská 238, Čs. armády 231 a Čs. armády 233, 742 58 Příbor
Kontaktní adresa: Městský úřad Příbor, odbor sociálních věcí, Freudova 118, Příbor 
Telefon: 556 455 470, 556 455 471
Kontaktní osoba: Bc. Lenka Filipcová, Mgr. Jarmila Kyjovská    
Webové stránky: www.pribor.eu
 
 

 

Diakonie ČCE - středisko v Ostravě, Pečovatelská služba Příbor

Tato organizace poskytuje v Příboře seniorům a ostatním dospělým osobám se sníženou soběstačností dvě služby: pečovatelskou službudomácí zdravotní péči. Posláním Pečovatelské služby Příbor je poskytovat pomoc a podporu při osobní hygieně, péči o vlastní osobu, podání jídla a pití, pohybu, úklidu, nákupech, doprovodech  apod. seniorům i ostatním dospělým osobám se sníženou soběstačností. Služba je poskytována ve smluveném čase v domácnostech uživatelů. Dále jsou poskytovány fakultativní činnosti: např. připomenutí užití léků, pedikúra a zapůjčení kompenzačních pomůcek.

Kontaktní údaje:
Adresa: Jičínská 238, 742 58 Příbor
Telefon: 556 725 359; 737 286 554
Kontaktní osoba: Šárka Tótová, DiS.
E-mail: totova.ostrava@diakonie.cz
Webové stránky: www.diakonie.cz
 

 
Domov Příbor, příspěvková organizace

V domově pro seniory poskytují pobytové sociální služby osobám starším 65 let, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Kontaktní údaje: 
Adresa: Masarykova 542, 742 58 Příbor
Telefon: 556 720 043, 604 236 518
Kontaktní osoba: Mayerhofferová Marie, DiS., sociální pracovnice   
Webové stránky: www.ddpribor.cz
 

 
Slezská diakonie, DORKAS Ostrava, tísňová péče

Služba tísňová péče se poskytuje osobám se zdravotním postižením a chronickým postižením od 18 let nebo seniorům od 65 let. Stisknutím tísňového tlačítka si klient v krizových situacích dokáže kdykoliv přivolat pomoc. Pracovníci dispečinku zprostředkují pomoc sousedů, rodiny, lékařskou pomoc, policii a hasiče. Technickou podmínkou je připojení na pevnou telefonní linku nebo dobrý mobilní signál.

Kontaktní údaje: 
Adresa: Rolnická 55, 709 00 Ostrava – Nová Ves
Telefon: 596 613 513, 737 223 967
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Horváthová
Webové stránky: www.slezskadiakonie.cz
 

 
Domov pro seniory OASA Petřvald

Cílem služby pro dospělé od věku 55 let je zkvalitňovat, podporovat a udržovat schopnosti uživatele po nástupu do zařízení, podporovat dosavadní způsob života, vytvářet příjemné domácí prostředí, podporovat a udržovat kontakt s rodinou, blízkými (neomezené denní návštěvy). V maximální možné míře zachovat nebo obnovit soběstačnost uživatele a schopnost samostatně se pohybovat na veřejných místech a využívat místní instituce. Poskytovat sociální poradenství, podporovat uživatele v dosažení běžného způsobu života srovnatelného s životem majoritní společnosti.

Kontaktní údaje:
Adresa: Petřvald 2 - Petřvaldík 68, 742 60 Petřvald u Nového Jičína
Telefon: 608 350 523
Kontaktní osoba: Bc. Petra Mrázková - sociální pracovník
Webové stránky: www.agentura-oasa.cz
 

 
Therápon 98, a. s.

Středisko následné lůžkové péče poskytuje osobám s chronickým zdravotním postižením, většinou seniorům, přechodnou komplexní léčebnou a rehabilitační celodenní péči.

Kontaktní údaje:
Adresa: Štefánikova 1301, 742 21 Kopřivnice
Telefon: 556 870 201, 704 474 237
Kontaktní osoba: Bc. Kryšková Ludmila
Webové stránky: www.therapon98.cz
 

 
Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, p. o.
 
Pečovatelská služba

Pečovatelská služba je určena seniorům a osobám se zdravotním omezením nad 50 let věku, kteří:

  1. potřebují podporu při zabezpečení životních a osobních potřeb a tuto pomoc jim nemohou zajistit rodinní příslušníci ani jiné blízké osoby,
  2. potřebují pomoc a podporu z důvodu, že jsou převážně nebo zcela závislí na pomoci druhé osoby. V tomto případě musí být pečovatelská služba zajišťována v součinnosti s rodinou, domácí zdravotní péčí nebo dalšími pomáhajícími organizacemi.

 

Odlehčovací služba

Odlehčovací služba je určena:

  1. uživatelům se zdravotním postižením a seniorům nad 65 let věku, kteří se nacházejí v nepříznivé životní situaci a potřebují celodenní pomoc a podporu jiné osoby při zabezpečení svých životních a osobních potřeb,
  2. pečujícím osobám uživatelů, kterým poskytují odlehčovací službu v době, kdy pečují o jejich blízké.

 

Kontaktní údaje:
Adresa: Česká 320, 742 21 Kopřivnice
Telefon: 556 802 305
Kontaktní osoba: Ing. Eva Mündleinová
Webové stránky: www.sssmk.cz
 

 
Diakonie ČCE - hospic Citadela, Valašské Meziříčí
 

Specializovaná paliativní péče a odlehčovací služby

Hospic Citadela poskytuje specializovanou paliativní péči a odlehčovací služby pro klienty v terminálním stádiu onemocnění, v preterminálním stádiu onemocnění, pro klienty ve stabilizovaném stavu s pomalou progresí onemocnění a se sníženou soběstačností z důvodu chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí.

Kontaktní údaje:
Adresa: Žerotínova 1421, 757 01 Valašské Meziříčí
Telefon: 571 629 084
Kontaktní osoba: Bc. Vojtěška Gregorková, Bc. Ester Palová
E-mail: socialni@citadela.cz
Webové stránky: www.citadela.cz
 

Domov pro seniory

Domov pro seniory je určen pro osoby od 65 let se sníženou soběstačností a se sníženou schopností pohybu (zejména s III. a IV. stupněm závislosti), kteří z důvodu věku nebo v důsledku svého onemocnění potřebují pravidelnou pomoc jiné osoby.
 

Domov se zvláštním režimem
Domov se zvláštním režimem je určen pro osoby od 50 let s chronickým duševním onemocněním, zejména s Alzheimerovou chorobou, s lehčími typy demencí nebo postižením po mozkových příhodách, s poruchou paměti a orientace, se sníženou soběstačností a se sníženou schopností pohybu (zejména s III. a IV. stupněm závislosti), kteří v důsledku svého onemocnění potřebují pravidelnou pomoc jiné osoby.

Kontaktní údaje:
Adresa: Žerotínova 1421, 757 01 Valašské Meziříčí
Telefon: 571 629 084
Kontaktní osoba: Bc. Lenka Dobiášová
E-mail: socialni@citadela.cz
Webové stránky: www.citadela.cz
 

Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s.

Horní 288/67, Ostrava, Dubina

Komplexní domácí hospicová péče poskytována terminálně nemocným pacientům. Zdravotní, sociální, psychologická a duchovní péče v domácím prostředí.

www.mhondrasek.cz


Hospic Frýdek - Místek, p.o.

I. J. Pešiny 3640, Frýdek-Místek, Frýdek

Poskytujeme komplexní paliativní péči a pobytové odlehčovací a sociálně zdravotní služby.

www.hospicfm.cz


Hospic sv. Lukáše Charita Ostrava

Charvátská 785/8, Ostrava, Výškovice

Nabídka specializované zdravotnické péče osobám nevyléčitelně nemocným včetně léčby bolesti, kterou s sebou postupující nemoc přináší. Kapacita je 35 osob.

www.ostrava.caritas.cz

Facebook Twitter