Obsah

Železniční doprava

Poskytovatelé železniční dopravy nabízejí slevu pro důchodce osobám, které pobírají starobní důchod, dále plně invalidním důchodcům a osobám starším 60 let pobírajícím vdovský či vdovecký důchod. Ve výši slevy a možnostech jejího čerpání se ale liší.

České dráhy

České dráhy poskytují penzistům slevu 25 % z obyčejného jízdného i ze zpáteční slevy. Aby senior mohl tuto slevu uplatnit, musí si nechat u pokladní přepážky vystavit průkaz na zvláštní jízdné. K vystavení musí předložit pasovou fotografii, OP a potvrzení o pobírání důchodu. Za průkazku zaplatí 50 Kč. Cestujícím nad 70 let stačí k přiznání slevy pouze platný občanský průkaz či cestovní pas. Často cestujícím seniorům se pak vyplatí pořídit si tzv. In-kartu. Zvolit si mohou ze dvou jejích aplikací: aplikace IN 50 vyjde důchodce na 490 Kč ročně a získá s ní slevu 50 % na jízdném, aplikace IN senior pro důchodce nad 70 let věku přijde ročně na 1 330 Kč a svému držiteli zaručuje bezplatné cestování osobními a spěšnými vlaky.

Regiojet

Konkurence Český drah nabízí důchodcům slevu 30 % z obyčejného jízdného a 45 % v případě, že si senior koupí jízdenku přes internet. K jejímu uplatnění si nemusí senior nechat vystavovat žádnou speciální průkazu, stačí se pouze prokázat platným občanským průkazem či jiným dokladem s fotografií, jménem a datem narození.

Autobusová doprava

Na rozdíl od železničních dopravců ti autobusoví žádná zvýhodnění pro důchodce obvykle neposkytují. Senioři jakéhokoliv věku tak autobusy vnitrostátní autobusové dopravy jezdí za plnou výši jízdného.

 

Facebook Twitter