Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Jednorázové příspěvky na opatření zvláštních pomůcek

Dávka sociální péče - příspěvek na opatření zvláštní pomůcky pro těžce zdravotně postižené občany, kteří tuto pomůcku potřebují k odstranění, zmírnění nebo překonání následků svých postižení.
Kdo je oprávněn v této věci jednat:
Těžce zdravotně postižený občan s trvalým pobytem, popř. jeho zákonný zástupce, (cizinec s povolením k trvalému pobytu).
Podmínky a postup řešení:
Občan je těžce zdravotně postižený a potřebuje příspěvek na opatření pomůcky k odstranění, zmírnění nebo překonání následků svého postižení.
Příspěvek se neposkytuje v případě, že potřebnou pomůcku propůjčuje nebo plně hradí příslušná zdravotní pojišťovna.
Příspěvky lze poskytovat na opatření zvláštních pomůcek uvedených v příloze č. 4 vyhlášky MPSV č. 182/1991 Sb. (popř. pomůcek srovnatelných).
Příspěvek na opatření zvláštních pomůcek lze poskytnout, jen zaváže-li se žadatel písemně předem, že vrátí příspěvek nebo jeho poměrnou část v případě, že zvláštní pomůcka, na jejíž opatření byl příspěvek poskytnut, přestane být před uplynutím 5-ti let ode dne vyplacení příspěvku jeho vlastnictvím, do šesti měsíců ode dne vyplacení nepoužije příspěvek na opatření zvláštní pomůcky, popř. použije jen část příspěvku.
Příspěvek se poskytuje ve výši, která umožňuje opatření pomůcky v základním provedení, které občanu plně vyhovuje a splňuje podmínky nejnižší ekonomické náročnosti.

Je třeba podat žádost a doložit veškeré rozhodné skutečnosti, na základě kterých bude rozhodováno.
Facebook Twitter