Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Mimořádné výhody pro těžce zdravotně postižené občany - Průkazy TP, ZTP, ZTP/P

Mimořádné výhody pro těžce zdravotně postižené občany mohou být přiznány občanům starším jednoho roku s těžkým zdravotním postižením uvedeným v příloze č. 2 vyhlášky MPSV č. 182/1991 Sb., které podstatně omezuje jejich pohybovou nebo orientační schopnost.

Podle druhu a stupně postižení se poskytují mimořádné výhody I., II. nebo III. stupně podle přílohy č. 3 výše uvedené vyhlášky (průkazy TP, ZTP, ZTP/P).

Kdo je oprávněn v této věci jednat:
Těžce zdravotně postižený občan s trvalým pobytem, popř. jeho zákonný zástupce,
(cizinec s povolením k trvalému pobytu).
Podmínky a postup řešení:
Mimořádné výhody pro těžce zdravotně postižené občany mohou být přiznány občanům starším jednoho roku s těžkým zdravotním postižením uvedeným v příloze č. 2 vyhlášky MPSV č. 182/1991 Sb., které podstatně omezuje jejich pohybovou nebo orientační schopnost.
Podle druhu a stupně postižení se poskytují mimořádné výhody I., II. nebo III. stupně podle přílohy č. 3 výše uvedené vyhlášky (průkazy TP, ZTP, ZTP/P).

Je třeba podat žádost a doložit veškeré rozhodné skutečnosti, na základě kterých bude rozhodováno.

Posouzení zdravotního stavu provádí příslušný Úřad práce. O posouzení zdravotního stavu žádá orgán rozhodující o dávce, nikoliv sám žadatel. Podklady pro posouzení zdravotního stavu vyhotovuje ošetřující lékař občana na základě vlastního vyšetření a lékařských zpráv pořízených odbornými lékaři. Posudkový lékař Úřadu práce při posuzování zdravotního stavu přihlédne k výsledkům vlastního vyšetření a musí vycházet z lékařských zpráv a posudků vypracovaných odbornými lékaři.
Facebook Twitter